Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02) [ Pågående ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 13 ♂ 2 ) :

Peter Örn  []  ( Ordförande )
Emma Frans  []  ( Ledamot )
Rosaline Marbinah  []  ( Ledamot )
Helena Onn  []  ( Huvudsekreterare )
Thérèse Amnéus  []  ( Sekreterare )
Nellie Johansson  []  ( Sekreterare )
Fanny Wallberg  []  ( Sekreterare )
Malin Hansson  []  ( Sekreterare )
Erika Lindeberg  []  ( Sekreterare )
Raija Kärkkäinen Eriksson  []  ( Bitr. sekreterare )
Lena Posner-Körösi  []  ( Ledamot )
Eva Kopito  []  ( Sekreterare )
Carl Eklund  []  ( Sekreterare )
Paula Pontvik  []  ( Sekreterare )
Raija Kärkkäinen  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-06-20
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:53
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 58 24 (Onn)
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juni 2022.
Medverkande :
Ordförande : Peter Örn, f.d. vd för Sveriges radio, fr.o.m. 2018-06-20 t.o.m. 2022-06-01
Ledamot : Emma Frans, doktor i epidemiologi, fr.o.m. 2018-08-23
Ledamot : Rosaline Marbinah, ordförande i LSU, fr.o.m. 2018-08-23
Ledamot : Lena Posner Körösi, leg. psykolog, fr.o.m. 2018-08-23
Huvudsekreterare : Helena Onn, ämnesråd, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2022-06-20
Sekreterare : Thérèse Amnéus, radioproducent, fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-12-31
Sekreterare : Thérèse Amnéus, radioproducent, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31
Sekreterare : Carl Eklund, fr.o.m. 2021-06-07 t.o.m. 2021-08-01
Sekreterare : Nellie Johansson, pol.kand., fr.o.m. 2021-01-18 t.o.m. 2021-06-30
Sekreterare : Eva Kopito, verkställande producent, fr.o.m. 2021-01-11 t.o.m. 2021-12-31
Sekreterare : Fanny Wallberg, statsvetare, fr.o.m. 2020-06-08 t.o.m. 2020-07-17
Sekreterare : Fanny Wallberg, statsvetare, fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2020-08-28
Sekreterare : Malin Hansson, pol.mag., fr.o.m. 2018-11-26 t.o.m. 2022-06-01
Sekreterare : Erika Lindeberg, statsvetare, fr.o.m. 2020-10-02 t.o.m. 2021-12-31
Sekreterare : Paula Pontvik, fr.o.m. 2021-06-07
Sekreterare : Paula Pontvik, fr.o.m. 2021-08-09 t.o.m. 2021-08-29
Biträdande sekreterare : Raija Kärkkäinen Eriksson, ombudsman, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-05-31
Biträdande sekreterare : Raija Kärkkäinen Eriksson, ombudsman, fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-05-31
Biträdande sekreterare : Raija Kärkkäinen, ombudsman, fr.o.m. 2021-06-01 t.o.m. 2022-05-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman