Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utreda straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet (Ju 2018:B)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utreda straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet (Ju 2018:B)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 1 ♂ 1 ) :

Erik Johansson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utreda straffrättsliga åtgärder mot organserad tillgreppsbrottslighet (Ju 2018:B)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-01-19
Direktiv för uppdraget, se dnr ju2018/00533/LP
Uppdraget beräknas vara slutfört 18 januari 2019.
Medverkande :
My Hedström, byråchef, fr.o.m. 2018-01-19 t.o.m. 2019-01-18
Sekreterare : Erik Johansson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2018-01-19 t.o.m. 2019-01-27

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman