Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)

Offentlig utredning under Socialdepartementet (tillsatt av Finansdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06) [ Pågående ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet (tillsatt av Finansdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 30 st. ♀ 13 ♂ 17 ) :

Mikael Westerberg  []  ( Särskild utredare )
Erik Fransson  []  ( Expert )
Karin Hååg  []  ( Expert )
Lars Hörngren  []  ( Expert )
Stefan Lundbergh  []  ( Expert )
Fredrik Nordström  []  ( Expert )
Maria Rydbeck  []  ( Expert )
Ole Settergren  []  ( Expert )
Annika Sundén  []  ( Expert )
Anne-Therése Zetterström  []  ( Expert )
Annika Aula  []  ( Sekreterare )
Elin Berglöf  []  ( Sekreterare )
Lovisa Hedberg  []  ( Sekreterare )
Stefan Oscarson  []  ( Sekreterare )
Ellen Hausel Heldahl  []  ( Expert )
Sara Kinnander  []  ( Expert )
Jonas Opperud  []  ( Sekreterare )
Jonas Westberg  []  ( Sekreterare )
Mikael Westberg  []  ( Särskild utredare )
Ingrid Albinsson  []  ( Expert )
Hans Bergström  []  ( Expert )
Henrik Engström  []  ( Expert )
Johan Florén  []  ( Expert )
Evelina Gunnarsson  []  ( Expert )
Christian Lundström  []  ( Expert )
Carl-Magnus Löfström  []  ( Expert )
Tina Nylund  []  ( Expert )
Louise HR-chef Svensson  []  ( Expert )
Håkan Tobiasson  []  ( Expert )
Mats Wikström  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-06-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:57 och dir. 2019:56
Uppdraget att inrätta en ny myndighet ska redovisas senast 31 december 2020.
Utredningen har avgett :
SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem, 2019-11-04
Medverkande :
Särskild utredare : Mikael Westberg, rättschef, fr.o.m. 2018-06-28
Expert : Ingrid Albinsson, kapitalförvaltningschef, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Hans Bergström, regelverksansvarig, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Henrik Engström, avdelningschef, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Erik Fransson, avdelningschef, fr.o.m. 2018-10-04
Expert : Evelina Gunnarsson, beteendeekonom, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Ellen Hausel Heldahl, jurist, fr.o.m. 2019-03-22
Expert : Karin Hååg, departementsråd, fr.o.m. 2018-10-04
Expert : Lars Hörngren, senior rådgivare, fr.o.m. 2018-10-04
Expert : Sara Kinnander, jurist, fr.o.m. 2019-03-22
Expert : Stefan Lundbergh, director, fr.o.m. 2018-10-04
Expert : Christian Lundström, chef för enheten för förvaltningen av fondtorget, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Fredrik Nordström, vd, fr.o.m. 2018-10-04
Expert : Tina Nylund, administrativ chef, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Stefan Oscarson, ämnesråd, fr.o.m. 2019-01-14
Expert : Maria Rydbeck, överdirektör, fr.o.m. 2018-10-04
Expert : Ole Settergren, avdelningschef, fr.o.m. 2018-10-04
Expert : Annika Sundén, analysdirektör, fr.o.m. 2018-10-04
Expert : Louise HR-chef Svensson, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Håkan Tobiasson, riskansvarig, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Mats Wikström, senior konsult, fr.o.m. 2020-01-22
Expert : Anne-Therése Zetterström, kansliråd, fr.o.m. 2018-10-04
Huvudsekreterare : Elin Berglöf, kansliråd, fr.o.m. 2020-09-01
Sekreterare : Annika Aula, jurist, fr.o.m. 2018-09-10 t.o.m. 2019-05-05
Sekreterare : Lovisa Hedberg, jurist, fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-11-01
Sekreterare : Sara Kinnander, jur.kand., fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-07-19
Sekreterare : Sara Kinnander, jur. kand., fr.o.m. 2020-07-20 t.o.m. 2020-08-31
Sekreterare : Jonas Opperud, jurist, fr.o.m. 2019-04-08 t.o.m. 2019-09-29
Sekreterare : Stefan Oscarson, ämnesråd, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Jonas Westberg, verksamhetssamordnare, fr.o.m. 2019-01-28 t.o.m. 2020-12-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman