Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (Ju 2017:11)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (Ju 2017:11) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:65 Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 6 ♂ 4 ) :

Anna Tansjö  []  ( Särskild utredare )
Charlotta Björk  []  ( Sakkunnig )
Joakim Beck-Friis  []  ( Sakkunnig )
Fredrik Hugo  []  ( Expert )
Marika Janvid Küchler  []  ( Expert )
Georg Lagerberg  []  ( Expert )
Erik Olsson  []  ( Expert )
Sara Stenberg  []  ( Expert )
Malin Svanberg  []  ( Expert )
Anna-Karin Leo  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (Ju 2017:11)


Beteckning : Ju 2017:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-01-14
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:75
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Tansjö, Anna, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15
Sakkunnig : Björk, Charlotta, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15
Sakkunnig : Beck-Friis, Joakim, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2017-11-30
Expert : Hugo, Fredrik, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15
Expert : Janvid Küchler, Marika, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15
Expert : Lagerberg, Georg, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15
Expert : Olsson, Erik, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15
Expert : Stenberg, Sara, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15
Expert : Svanberg, Malin, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15
Sekreterare : Leo, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-27

Rapporter

SOU 2018:65Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman