Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 11 ♂ 12 ) :

Mari Heidenborg  []  ( Särskild utredare )
Mikael Eskilandersson  []  ( Ledamot )
Thomas Finnborg  []  ( Ledamot )
Kader Hamakarim  []  ( Ledamot )
Robert Hannah  []  ( Ledamot )
Ola Johansson  []  ( Ledamot )
Maj Karlsson  []  ( Ledamot )
Petter Löberg  []  ( Ledamot )
Caroline Szyber  []  ( Ledamot )
Ulf Bergquist  []  ( Expert )
Mikael Björk  []  ( Expert )
Juno Blom  []  ( Expert )
Jenny Edin  []  ( Expert )
Erica Hemtke  []  ( Expert )
Elisabeth Hovmöller  []  ( Expert )
Niclas Järvklo  []  ( Expert )
Kajsa Laxhammar  []  ( Expert )
Mosa Sayed  []  ( Expert )
Per Skogh  []  ( Expert )
Therese Thorblad  []  ( Expert )
Nadia Yousri  []  ( Expert )
Ulrika Alsén  []  ( Sekreterare )
Lars Swedenborg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06)


Beteckning : Ju 2017:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-01-14
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:25
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heidenborg, Mari, fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-09-16
Ledamot : Eskilandersson, Mikael, fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m. 2018-09-16
Ledamot : Finnborg, Thomas, fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m. 2018-09-16
Ledamot : Hamakarim, Kader, fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m. 2018-09-16
Ledamot : Hannah, Robert, fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m. 2018-09-16
Ledamot : Johansson, Ola, fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m. 2018-09-16
Ledamot : Karlsson, Maj, fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m. 2018-09-16
Ledamot : Löberg, Petter, fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m. 2018-09-16
Ledamot : Szyber, Caroline, fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Bergquist, Ulf, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Björk, Mikael, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Blom, Juno, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Edin, Jenny, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Hemtke, Erica, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Hovmöller, Elisabeth, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Järvklo, Niclas, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Laxhammar, Kajsa, fr.o.m. 2017-07-20 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Sayed, Mosa, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Skogh, Per, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Thorblad, Therese, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Expert : Yousri, Nadia, fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-09-16
Sekreterare : Alsén, Ulrika, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16
Sekreterare : Swedenborg, Lars, fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2018-09-16

Rapporter

SOU 2017:96Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap
SOU 2018:69Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman