Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (Ju 2017:01)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (Ju 2017:01) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2017:4 Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 5 ♂ 8 ) :

Dag Mattsson  []  ( Särskild utredare )
Stojan Arnestål  []  ( Expert )
Niklas Briselius  []  ( Expert )
Anna Enbert  []  ( Expert )
Jenny Engvall  []  ( Expert )
Stefan Johansson  []  ( Expert )
Anders Kylhammar  []  ( Expert )
Marianne Levin  []  ( Expert )
Henrik Rasmusson  []  ( Expert )
Per Strömbäck  []  ( Expert )
Anna Sööder  []  ( Expert )
Daniel Westman  []  ( Expert )
Ulrika Persson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (Ju 2017:01)


Beteckning : Ju 2017:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-02-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Mattsson, Dag, fr.o.m. 2017-01-19 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Arnestål , Stojan, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Briselius, Niklas, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Enbert, Anna, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Engvall, Jenny, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Kylhammar, Anders, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Levin, Marianne, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Rasmusson, Henrik, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Strömbäck, Per, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Sööder, Anna, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2017-09-06
Expert : Westman, Daniel, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Sekreterare : Persson, Ulrika, fr.o.m. 2017-01-19 t.o.m. 2018-02-28

Rapporter

SOU 2018:06Grovt upphovsbrott och grovt varumärkesbrott

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman