Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Flexjobbutredningen (A 2017:01)

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Flexjobbutredningen (A 2017:01) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:21 Flexibel rehabilitering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 11 ♂ 3 ) :

Lena Liljebäck  []  ( Särskild utredare )
Helena Hagelroth  []  ( Sakkunnig )
Ann-Sofie Mattsson  []  ( Sakkunnig )
Maria Rasmussen  []  ( Sakkunnig )
Maria Seppälä  []  ( Sakkunnig )
Susanna von Sydow  []  ( Sakkunnig )
Else-Marie Brisenhorn  []  ( Expert )
Albin Falkmer  []  ( Expert )
Karin Flyckt  []  ( Expert )
Petra Herzfeld Olsson  []  ( Expert )
Åsa Karlsson  []  ( Expert )
Pasi Keskikastari  []  ( Expert )
Ola Kristiansson  []  ( Expert )
Christina Carlsmeden  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Flexjobbutredningen (A 2017:01)


Beteckning : A 2017:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:41
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Liljebäck, Lena, fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2018-03-15
Sakkunnig : Hagelroth, Helena, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Sakkunnig : Mattsson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-03-15
Sakkunnig : Rasmussen, Maria, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2017-08-27
Sakkunnig : Seppälä, Maria, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Sakkunnig : von Sydow, Susanna, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert : Brisenhorn, Else-Marie, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert : Falkmer, Albin, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert : Flyckt, Karin, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert : Herzfeld Olsson, Petra, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert : Karlsson, Åsa, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert : Keskikastari, Pasi, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Expert : Kristiansson, Ola, fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15
Sekreterare : Carlsmeden, Christina, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-03-15

Rapporter

SOU 2018:21Flexibel rehabilitering

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman