Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Miljötillsynsutredningen (M 2016:04)

Offentlig utredning under Miljö- och energidepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Miljötillsynsutredningen (M 2016:04) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Miljö- och energidepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2016:32 Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 34 st. ♀ 20 ♂ 14 ) :

Kerstin Cederlöf  []  ( Särskild utredare )
Håkan Alfredsson  []  ( Sakkunnig )
Mikaela Glod  []  ( Sakkunnig )
Johanna Gustafsson  []  ( Sakkunnig )
Henrik Jonsson  []  ( Sakkunnig )
Jonas Manole  []  ( Sakkunnig )
Karin Sparrman  []  ( Sakkunnig )
Carl Winnberg  []  ( Sakkunnig )
Filippo Bassini  []  ( Expert )
Martina Berg  []  ( Expert )
Lena Callermo  []  ( Expert )
Thomas Forsberg  []  ( Expert )
Mattias Gustafsson  []  ( Expert )
Anna Henstedt  []  ( Expert )
Åsa Hill  []  ( Expert )
Jari Hiltula  []  ( Expert )
Gunnar Jonasson  []  ( Expert )
Bert Krekula  []  ( Expert )
Annika Nilsson  []  ( Expert )
Rebecca Nordenstam  []  ( Expert )
Gunilla Nyberg  []  ( Expert )
Jörgen Rosberg  []  ( Expert )
Anders Skarstedt  []  ( Expert )
Greta Smedje  []  ( Expert )
Mona Strandmark  []  ( Expert )
Tomas Waara  []  ( Expert )
Karin Wahlström  []  ( Expert )
Marie Becker  []  ( Sekreterare )
Cecilia Ångström  []  ( Sekreterare )
Lotta Lewin Pihlblad  []  ( Sakkunnig )
Åsa Marklund Andersson  []  ( Expert )
Ulrika Samuelsson  []  ( Expert )
Jörgen P. Lindberg  []  ( Expert )
Helene Carlsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Miljötillsynsutredningen (M 2016:04)


Beteckning : M 2016:04
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2018-03-27
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-04-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:32
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Cederlöf, Kerstin, fr.o.m. 2016-04-14
Sakkunnig : Alfredsson, Håkan, fr.o.m. 2016-06-13
Sakkunnig : Glod, Mikaela, fr.o.m. 2016-06-13
Sakkunnig : Gustafsson, Johanna, fr.o.m. 2016-06-13
Sakkunnig : Jonsson, Henrik, fr.o.m. 2016-06-13
Sakkunnig : Lewin Philblad, Lotta, fr.o.m. 2016-06-13
Sakkunnig : Manole , Jonas, fr.o.m. 2016-09-28
Sakkunnig : Sparrman, Karin, fr.o.m. 2016-06-13
Sakkunnig : Winnberg, Carl, fr.o.m. 2016-06-13 t.o.m. 2016-09-27
Expert : Bassini, Filippo, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Berg, Martina, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Callermo, Lena, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Carlsson, Helen, fr.o.m. 2016-09-12
Expert : Forsberg, Thomas, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Gustafsson, Mattias, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Henstedt, Anna, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Hill, Åsa, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Hiltula, Jari, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Jonasson, Gunnar, fr.o.m. 2016-12-20
Expert : Krekula, Bert, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Lindberg P, Jörgen, fr.o.m. 2016-06-13 t.o.m. 2016-12-19
Expert : Marklund Anderson, Åsa, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Nilsson, Annika, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Nordenstam, Rebecca, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Nyberg, Gunilla, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Rosberg, Jörgen, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Samuelsson, Ulrica, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Skarstedt, Anders, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Smedje, Greta, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Strandmark, Mona, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Waara, Tomas, fr.o.m. 2016-06-13
Expert : Wahlström, Karin, fr.o.m. 2016-06-13 t.o.m. 2016-09-11
Sekreterare : Becker, Marie, fr.o.m. 2016-06-13
Sekreterare : Ångström, Cecilia, fr.o.m. 2016-05-15

Rapporter

SOU 2017:63Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman