Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s nya dataskyddsförordning (Ju 2016:G)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s nya dataskyddsförordning (Ju 2016:G) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 3 st. ♀ 2 ♂ 1 ) :

Erika Finn  []  ( Sekreterare )
Nina Stierna  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s nya dataskyddsförordning (Ju 2016:G)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-09-07
Direktiv för uppdraget, se PM dnr. Ju2016/06265/LP
Uppdraget ska redovisas senast 30 september 2017.
Medverkande :
Peder Liljeqvist, kammarrättslagman, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-09-30
Sekreterare : Erika Finn, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2017-05-05 t.o.m. 2017-09-30
Sekreterare : Nina Stierna, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2017-09-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman