Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Uppdrag att se över och föreslå anpassningar av författningar som departementet förfogar över till EU:s dataskyddsförordning (A 2016:B)

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Uppdrag att se över och föreslå anpassningar av författningar som departementet förfogar över till EU:s dataskyddsförordning (A 2016:B) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 2 ♂ 0 ) :

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Uppdrag att se över och föreslå anpassningar av författningar som departementet förfogar över till EU:s dataskyddsförordning (A 2016:B)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-06-10
Direktiv för uppdraget, se dnr A2016/0127/SV
Uppdraget ska slutrapporteras 31 maj 2017.
Medverkande :
Maria Ek Oldsjö, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-05-31
Tove Weiner, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-05-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman