Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (U 2015:09)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (U 2015:09) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 10 ♂ 7 ) :

Ewa Durhán  []  ( Särskild utredare )
Mattias Ahlquist  []  ( Expert )
Erik André  []  ( Expert )
Svetislav Biocanin  []  ( Expert )
Cecilia Carlsson  []  ( Expert )
Åsa Ernestam  []  ( Expert )
Jonas Hedström  []  ( Expert )
Karin Hjelmer  []  ( Expert )
Nicklas Liss Larsson  []  ( Expert )
Gudrun Rendling  []  ( Expert )
Annika Rudestad  []  ( Expert )
Åsa Strand  []  ( Expert )
Erika Stadler  []  ( Expert )
Ulf Walther  []  ( Sekreterare )
Anna Neuman  []  ( Sekreterare )
Elin Schmid  []  ( Sekreterare )
Daniel Wanhatalo  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (U 2015:09)


Beteckning : U 2015:09
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-26
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:112 och dir. 2016:107
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Durhán, Eva, fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Ahlquist, Mattias, fr.o.m. 2015-12-08 t.o.m. 2016-03-09
Expert : André, Erik, fr.o.m. 2016-06-01 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Biocanin, Svetislav, fr.o.m. 2016-10-19 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Carlsson, Cecilia, fr.o.m. 2016-09-09 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Ernestam, Åsa, fr.o.m. 2015-12-08 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Hedström, Jonas, fr.o.m. 2015-12-08 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Hjelmer, Karin, fr.o.m. 2015-12-08 t.o.m. 2016-01-11
Expert : Liss Larsson, Nicklas, fr.o.m. 2015-12-08 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Rendling, Gudrun, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Rudestad, Annika, fr.o.m. 2015-12-08 t.o.m. 2017-05-30
Expert : Strand, Åsa, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-08-26
Expert : Stadler, Erika, fr.o.m. 2015-12-08 t.o.m. 2016-09-08
Expert : Walther, Ulf, fr.o.m. 2016-09-15 t.o.m. 2017-05-30
Sekreterare : Neuman, Anna, fr.o.m. 2015-11-17 t.o.m. 2017-05-30
Sekreterare : Schmid, Elin, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-05-30
Sekreterare : Walther, Ulf, fr.o.m. 2015-11-23 t.o.m. 2016-02-12
Sekreterare : Wanhatalo, Daniel, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-30

Rapporter

SOU 2016:12Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
SOU 2017:44Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman