Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden (Ju 2015:10)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden (Ju 2015:10) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 10 ♂ 8 ) :

Lars-Erik Lövdén  []  ( Särskild utredare )
Elisabeth Börjesson  []  ( Expert )
Eva-Lena Edberg  []  ( Expert )
Josefin Eklund Mooij  []  ( Expert )
Martin Hamrin  []  ( Expert )
Thorbjörn Hermansson  []  ( Expert )
Sven Kihlgren  []  ( Expert )
Kent Larsson  []  ( Expert )
Eric Leijonram  []  ( Expert )
Kristina Lindhoff  []  ( Expert )
Britt-Marie Sandberg  []  ( Expert )
Johanna Skinnari  []  ( Expert )
Lena Svensson  []  ( Expert )
Karin Winberg Augst  []  ( Expert )
Christer Persson  []  ( Sekreterare )
Liselotte Westerlind  []  ( Sekreterare )
Marie Mattsson Vangekrantz  []  ( Expert )
Fredrik van Kesbeeck Andersson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden (Ju 2015:10)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-09-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:96
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:37 Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra
Medverkande :
Särskild utredare : Lars-Erik Lövdén, f.d. landshövding, fr.o.m. 2015-09-24 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Elisabeth Börjesson, kammaråklagare, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Eva-Lena Edberg, enhetschef, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Josefin Eklund Mooij, verksjurist, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Martin Hamrin, verksjurist, fr.o.m. 2016-02-18 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Thorbjörn Hermansson, polisinspektör, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Sven Kihlgren, verksamhetschef, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Kent Larsson, enhetschef, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Eric Leijonram, sektionschef, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Kristina Lindhoff, kammaråklagare, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Marie Matsson Vangekrantz, skattedirektör, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Britt-Marie Sandberg, verksamhetsområdeschef, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Johanna Skinnari, utredare, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Lena Svensson, handläggare, fr.o.m. 2016-04-20 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Karin Winberg Augst, försäkringsjurist, fr.o.m. 2016-02-17 t.o.m. 2017-05-05
Sekreterare : Christer Persson, jur.kand., fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-06-30
Sekreterare : Christer Persson, jur.kand., fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2016-12-31
Sekreterare : Fredrik Van Kesbeeck Andersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2017-05-13
Sekreterare : Liselotte Westerlind, sektionschef, fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2017-05-05

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman