Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd (S 2014:06)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd (S 2014:06) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2014:28 2008 års tandvårdsreform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 6 ♂ 6 ) :

Bengt Germundsson  []  ( Särskild utredare )
Anna Hedin  []  ( Sakkunnig )
Markus Martinelle  []  ( Sakkunnig )
Jenny Carlsson  []  ( Expert )
Andreas Cederlund  []  ( Expert )
Gun-Britt Lundin  []  ( Expert )
Lars Olsson  []  ( Expert )
Birgitta Rosengren  []  ( Expert )
Per Tidehag  []  ( Expert )
Eva Lidén  []  ( Sekreterare )
Agneta Rönn  []  ( Sekreterare )
Bessam Saleh  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd (S 2014:06)


Beteckning : S 2014:06
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-02-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:28
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Germundsson, Bengt, fr.o.m. 2014-04-01
Sakkunnig : Hedin, Anna, fr.o.m. 2014-06-10
Sakkunnig : Martinelle, Markus, fr.o.m. 2014-06-10
Expert : Carlsson, Jenny, fr.o.m. 2014-06-10
Expert : Cederlund, Andreas, fr.o.m. 2014-06-10
Expert : Lundin, Gun-Britt, fr.o.m. 2014-06-10
Expert : Olsson, Lars, fr.o.m. 2014-06-10
Expert : Rosengren, Birgitta, fr.o.m. 2014-06-10
Expert : Tidehag, Per, fr.o.m. 2014-06-10
Sekreterare : Lidén, Eva, fr.o.m. 2015-01-05 t.o.m. 2015-08-31
Sekreterare : Rönn, Agneta, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-08-31
Sekreterare : Saleh, Bessam, fr.o.m. 2014-08-15 t.o.m. 2015-08-31

Rapporter

SOU 2015:76Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman