: : :

Sverigeförhandlingen (N 2014:04)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sverigeförhandlingen (N 2014:04) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 16 st. ♀ 9 ♂ 7 ) :

Hans Gustaf Wessberg  []  ( Särskild utredare )
Catharina Håkansson Boman  []  ( Bitr. förhandlingsperson )
Erik Bromander  []  ( Huvudsekreterare )
Niklas Lundin  []  ( Huvudsekreterare )
Louise Andersson  []  ( Sekreterare )
Sandra Adams Backlund  []  ( Sekreterare )
Hèléne Bratt Wettergren  []  ( Sekreterare )
Sven-Åke Eriksson  []  ( Sekreterare )
Åsa Johansson  []  ( Sekreterare )
Johan Kristensson  []  ( Sekreterare )
Anna Modin  []  ( Sekreterare )
Hans Rode  []  ( Sekreterare )
Kristina Åkesson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Sverigeförhandlingen (N 2014:04)


Beteckning : N 2014:04
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-27
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-07-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:106 och dir. 2014:113
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wessberg, Hans Gustaf, fr.o.m. 2014-07-10 t.o.m. 2017-12-31
Bitr. förhandlingsperson : Håkansson Boman, Catharina, fr.o.m. 2014-07-10 t.o.m. 2017-12-31
Huvudsekreterare : Bromander, Erik, fr.o.m. 2014-07-10 t.o.m. 2014-10-06
Huvudsekreterare : Lundin, Niklas, fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2018-01-07
Sekreterare : Andersson, Louise, fr.o.m. 2014-09-08 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Adams Backlund, Sandra, fr.o.m. 2015-04-22 t.o.m. 2016-11-05
Sekreterare : Bratt Wettergren, Hèléne, fr.o.m. 2015-08-13 t.o.m. 2016-11-18
Sekreterare : Eriksson, Sven-Åke, fr.o.m. 2014-07-10 t.o.m. 2017-12-01
Sekreterare : Johansson, Åsa, fr.o.m. 2015-02-02 t.o.m. 2015-05-31
Sekreterare : Kristensson, Johan, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2017-06-30
Sekreterare : Modin, Anna, fr.o.m. 2014-07-10 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Rode, Hans, fr.o.m. 2014-07-10 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Åkesson, Kristina, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-12-31
Bauducco, Roberto, fr.o.m. 2014-11-18 t.o.m. 2017-12-31
Lindmark, Lotten, fr.o.m. 2015-04-13 t.o.m. 2017-12-31
Mild, Sofia, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2017-06-30

Rapporter

SOU 2015:60Delrapport från Sverigeförhandlingen. Ett författningsförslag om värdeåterföring
SOU 2016:3Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar
SOU 2017:105Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen
SOU 2017:107Slutrapport från Sverigeförhandlingen. Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman