Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om en ny svensk tullagstiftning (Fi 2014:05)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om en ny svensk tullagstiftning (Fi 2014:05) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2014:35 En svensk tullagstiftning i unionen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:5 En ny svensk tullagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 ) :

Ted Stahl  []  ( Särskild utredare )
Henrik Bergfeldt  []  ( Expert )
Fredrik Edholm  []  ( Expert )
Ann-Sofie Falkemar  []  ( Expert )
Joachim Glasell  []  ( Expert )
Mathias Grönlund  []  ( Expert )
Mikael Jeppsson  []  ( Expert )
Maria Johem  []  ( Expert )
Linda Lindström  []  ( Expert )
Mikaela Sonnerby  []  ( Expert )
Jenny Östergren  []  ( Expert )
Mats Barregren  []  ( Sekreterare )
Gabriela Kalm  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om en ny svensk tullagstiftning (Fi 2014:05)


Beteckning : Fi 2014:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-03-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:35
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Stahl, Ted, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2015-02-08
Expert : Bergfeldt, Henrik, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Edholm, Fredrik, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Falkemar, Ann-Sofie, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Glasell, Joachim, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Grönlund, Mathias, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Jeppsson, Mikael, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Johem, Maria, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Lindström, Linda, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Sonnerby, Mikaela, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Östergren, Jenny, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Sekreterare : Barregren, Mats, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2015-02-08
Sekreterare : Kalm, Gabriela, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2015-02-08

Rapporter

SOU 2015:5En ny svensk tullagstiftning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman