Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om en ny svensk tullagstiftning (Fi 2014:05)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om en ny svensk tullagstiftning (Fi 2014:05) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 ) :

Ted Stahl  []  ( Särskild utredare )
Henrik Bergfeldt  []  ( Expert )
Fredrik Edholm  []  ( Expert )
Ann-Sofie Falkemar  []  ( Expert )
Joachim Glasell  []  ( Expert )
Mathias Grönlund  []  ( Expert )
Mikael Jeppsson  []  ( Expert )
Maria Johem  []  ( Expert )
Linda Lindström  []  ( Expert )
Mikaela Sonnerby  []  ( Expert )
Jenny Östergren  []  ( Expert )
Mats Barregren  []  ( Sekreterare )
Gabriela Kalm  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om en ny svensk tullagstiftning (Fi 2014:05)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-03-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:35
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:5 En ny svensk tullagstiftning
Medverkande :
Särskild utredare : Ted Stahl, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2015-02-08
Expert : Henrik Bergfeldt, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Fredrik Edholm, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Ann-Sofie Falkemar, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Joachim Glasell, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Mathias Grönlund, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Mikael Jeppsson, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Maria Johem, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Linda Lindström, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Mikaela Sonnerby, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Expert : Jenny Östergren, fr.o.m. 2014-04-16 t.o.m. 2015-01-30
Sekreterare : Mats Barregren, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2015-02-08
Sekreterare : Gabriela Kalm, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2015-02-08

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman