: : :

Registerforskningsutredningen (U 2013:01)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Registerforskningsutredningen (U 2013:01) [ Avslutad 2014 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2013:8 Förutsättningar för registerbaserad forskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:45 Unik kunskap genom registerforskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 9 ♂ 9 ) :

Bengt Westerberg  []  ( Särskild utredare )
Per Eriksson  []  ( Sakkunnig )
Elin Feldt  []  ( Sakkunnig )
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto  []  ( Sakkunnig )
Maria Wästfelt  []  ( Sakkunnig )
Björn Halleröd  []  ( Expert )
Mats G. Hansson  []  ( Expert )
Erik Janzon  []  ( Expert )
Eva Nilsson  []  ( Expert )
Peter Nilsson  []  ( Expert )
Karin Nyhlén  []  ( Expert )
Petter Odmark  []  ( Ledamot )
Petra Otterblad-Olausson  []  ( Expert )
Magnus Stenbeck  []  ( Expert )
Viktoria Söderqvist  []  ( Expert )
Robert Erikson  []  ( Sekreterare )
Magdalena Petersson  []  ( Sekreterare )
Cecilia Magnusson Sjöberg  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Registerforskningsutredningen (U 2013:01)


Beteckning : U 2013:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-23
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-01-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:8
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Westerberg, Bengt, fr.o.m. 2013-01-17 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Eriksson, Per, fr.o.m. 2013-06-11 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Feldt, Elin, fr.o.m. 2013-03-05 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Hollsten-Yamamoto, Ann-Sofie, fr.o.m. 2013-03-05 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Wästfelt, Maria, fr.o.m. 2013-03-05 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Halleröd, Björn, fr.o.m. 2013-02-22 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Hansson, Mats G, fr.o.m. 2013-02-22 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Janzon, Erik, fr.o.m. 2013-02-22 t.o.m. 2013-09-02
Expert : Magnusson-Sjöberg, Cecilia, fr.o.m. 2013-02-22 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Nilsson, Eva, fr.o.m. 2013-02-22 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Nilsson, Peter, fr.o.m. 2013-02-22 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Nyhlén, Karin, fr.o.m. 2013-02-22 t.o.m. 2014-06-30
Ledamot : Odmark, Petter, fr.o.m. 2014-03-01 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Otterblad-Olausson, Petra, fr.o.m. 2013-02-22 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Stenbeck, Magnus, fr.o.m. 2013-02-22 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Söderqvist, Viktoria, fr.o.m. 2013-09-03 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare : Erikson, Robert, fr.o.m. 2013-08-01 t.o.m. 2013-11-30
Sekreterare : Petersson, Magdalena, fr.o.m. 2013-02-18 t.o.m. 2014-06-30

Rapporter

SOU 2014:45Unik kunskap genom registerforskning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman