Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Dricksvattensutredningen (L 2013:02)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet (tillsatt av Landsbygdsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Dricksvattensutredningen (L 2013:02) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet (tillsatt av Landsbygdsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 27 st. ♀ 18 ♂ 9 ) :

Gunnar Holmgren  []  ( Särskild utredare )
Anna Eklund  []  ( Expert )
Peder Eriksson  []  ( Expert )
Tove Göthner  []  ( Expert )
Susanna Hogdin  []  ( Expert )
Kerstin Hugne  []  ( Expert )
Jörgen Johansson  []  ( Expert )
Margareta Nisser-Larsson  []  ( Expert )
Per-Erik Nyström  []  ( Expert )
Göran Risberg  []  ( Expert )
Kierstin Petersson Grawé  []  ( Expert )
Anna Torvestig  []  ( Expert )
Åsa Wolgast Broberg  []  ( Expert )
Joanna Cornelius  []  ( Expert )
Ulf Eliasson  []  ( Expert )
Elin Häggqvist  []  ( Expert )
Sara Jendi Linder  []  ( Expert )
Anna Josefsson  []  ( Expert )
Anna Kessling  []  ( Expert )
Johan Krabb  []  ( Expert )
Lotta Lewin Pihlblad  []  ( Expert )
Johan Loock  []  ( Expert )
Katarina Sundberg  []  ( Expert )
Rebecca Nordenstam  []  ( Ersättare för Cornelius )
Folke K. Larsson  []  ( Huvudsekreterare )
Ulrika Askling  []  ( Sekreterare )
Ida Lindblad Hammar  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Dricksvattensutredningen (L 2013:02)


Beteckning : L 2013:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2017-04-03
Status : Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-07-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:75, dir. 2014:73 och dir. 2015:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmgren, Gunnar, fr.o.m. 2013-07-24 t.o.m. 2016-04-30
Expert : Eklund, Anna, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Eriksson, Peder, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Göthner, Tove, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Hogdin, Susanna, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Hugne, Kerstin, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Johansson, Jörgen, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Nisser-Larsson, Margareta, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Nyström, Per-Erik, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Risberg, Göran, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Petersson Grawé, Kierstin, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Torvestig, Anna, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Wolgast Broberg, Åsa, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Cornelius, Joanna, fr.o.m. 2014-10-14
Expert : Eliasson, Ulf, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Häggqvist, Elin, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Jendi Linder, Sara, fr.o.m. 2015-08-18
Expert : Josefsson, Anna, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Kessling, Anna, fr.o.m. 2014-05-08 t.o.m. 2014-10-13
Expert : Krabb, Johan, fr.o.m. 2013-12-13 t.o.m. 2015-08-17
Expert : Lewin Pihlblad, Lotta, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Loock, Johan, fr.o.m. 2014-05-08 t.o.m. 2016-02-08
Expert : Petersson Grawé, Kierstin, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2013-12-13
Expert : Torvestig, Anna, fr.o.m. 2013-12-13
Ersättare för Cornelius : Nordenstam, Rebecca, fr.o.m. 2015-02-16 t.o.m. 2015-06-30
Huvudsekreterare : Larsson, Folke K, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2016-04-30
Sekreterare : Askling, Ulrika, fr.o.m. 2013-10-21 t.o.m. 2016-04-30
Sekreterare : Lindblad Hammar, Ida, fr.o.m. 2013-09-23 t.o.m. 2016-05-15

Rapporter

SOU 2014:53Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor
SOU 2015:51Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning
SOU 2016:32En trygg dricksvattenförsörjning – sammanfattning av Dricksvattenutredningens förslag
Del 1: En trygg dricksvattenförsörjning – bakgrund, överväganden och förslag
Del 2: En trygg drickvattenförsörjning – samlade förslag, finansiering och konsekvenser

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman