Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Narkotikastraffutredningen (Ju 2013:11)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Narkotikastraffutredningen (Ju 2013:11) [ Avslutad 2014 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 7 ♂ 7 ) :

Petra Lundh  []  ( Särskild utredare )
Lena Gustafson  []  ( Sakkunnig )
Stefan Jansson  []  ( Sakkunnig )
Karin Sandahl  []  ( Expert )
Tomas Blixt  []  ( Expert )
Astrid Eklund  []  ( Expert )
Bengt Ivarsson  []  ( Expert )
Jeanette Karlsson  []  ( Expert )
Charlotta Lindström  []  ( Expert )
Ove Nilsson  []  ( Expert )
Stefan Reimer  []  ( Expert )
Magnus Ulväng  []  ( Expert )
Peter Wedin  []  ( Expert )
Anna Graninger  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Narkotikastraffutredningen (Ju 2013:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-05-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:62
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:43 Synnerligen grova narkotikabrott
Medverkande :
Särskild utredare : Petra Lundh, lagman, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Lena Gustafson, departementsråd, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Sakkunnig : Stefan Jansson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-11-21 t.o.m. 2014-06-26
Sakkunnig : Karin Sandahl, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-01-12
Expert : Tomas Blixt, tullkriminalchef, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Astrid Eklund, vice överåklagare, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Bengt Ivarsson, advokat, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Jeanette Karlsson, verksjurist, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-01-12
Expert : Charlotta Lindström, utredare, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Ove Nilsson, verksjurist, fr.o.m. 2014-01-13 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Stefan Reimer, chefsrådman, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Karin Sandahl, rådman, fr.o.m. 2014-01-13 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Magnus Ulväng, professor, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Peter Wedin, regionjurist, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Sekreterare : Anna Graninger, hovrättsassessor, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2014-07-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman