Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om barns säkerhet i förskolan (U 2012:03)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om barns säkerhet i förskolan (U 2012:03) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2012:36 Barns säkerhet i förskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2012:87 Tilläggsdirektiv till Barns säkerhet i förskolan (U 2012:03) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 7 ♂ 2 ) :

Karin Karlsbro  []  ( Särskild utredare )
Maria Antonsson  []  ( Expert )
Vanessa Bonsib  []  ( Expert )
Anna Holmqvist  []  ( Expert )
Ulrika Lindblom  []  ( Expert )
Ulf Walther  []  ( Expert )
Cecilia Hanö  []  ( Sekreterare )
Maria Nilson  []  ( Sekreterare )
Christer Toftenius  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om barns säkerhet i förskolan (U 2012:03)


Beteckning : U 2012:03
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-14
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:36 och dir. 2012:87
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Karlsbro, Karin, fr.o.m. 2012-04-20 t.o.m. 2013-04-15
Expert : Antonsson, Maria, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-04-15
Expert : Bonsib, Vanessa, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-04-15
Expert : Holmqvist, Anna, fr.o.m. 2012-12-04 t.o.m. 2013-04-15
Expert : Lindblom, Ulrika, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2012-12-03
Expert : Tofténius, Christer, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-04-15
Expert : Walther, Ulf, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-04-15
Sekreterare : Hanö, Cecilia, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Nilson, Maria, fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2013-04-24

Rapporter

SOU 2013:26Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman