Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Den framtida strukturen för mellanchefer i domstol och inrättande av nya befordrade domaranställningar utan chefskap (Ju 2012:G)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Den framtida strukturen för mellanchefer i domstol och inrättande av nya befordrade domaranställningar utan chefskap (Ju 2012:G) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 2 ♂ 0 ) :

Johanna Kallifatides  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Den framtida strukturen för mellanchefer i domstol och inrättande av nya befordrade domaranställningar utan chefskap (Ju 2012:G)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-06-21
Direktiv för uppdraget, se Dnr Ju2012/4634/P
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 20 juni 2013.
Utredningen har avgett :
Ds 2013:41 Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefsskap m.m.
Medverkande :
Petra Lundh, lagman, fr.o.m. 2012-06-21 t.o.m. 2013-06-20
Sekreterare : Johanna Kallifatides, hovrättsassessor, fr.o.m. 2012-08-15 t.o.m. 2013-07-04

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman