Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ökad IT-användning i småföretag (N 2011:03)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ökad IT-användning i småföretag (N 2011:03) [ Avslutad 2012 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2011:54 Åtgärder för att öka småföretagens it-användning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 19 st. ♀ 9 ♂ 10 ) :

Ingemar Fredriksson  []  ( Särskild utredare )
Marie Ahlgren  []  ( Expert )
Ann-Mari Fineman  []  ( Expert )
Björn Galant  []  ( Expert )
Inger Gran  []  ( Expert )
Britt-Marie Jönsson  []  ( Expert )
Anders Karsland  []  ( Expert )
Anne Kolmodin  []  ( Expert )
Marika Kurlberg  []  ( Expert )
Magnus Larsson  []  ( Expert )
Tony Meurke  []  ( Expert )
Lotta Nibell-Keating  []  ( Expert )
Alexander Nilsson  []  ( Expert )
Mats Nygren  []  ( Expert )
Jessica Steinmetz  []  ( Expert )
Andreas Strömberg  []  ( Expert )
Helene Thorgren  []  ( Expert )
Carl-Öije Segerlund  []  ( Sekreterare )
Nicklas Liss Larsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ökad IT-användning i småföretag (N 2011:03)


Beteckning : N 2011:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Fredriksson, Ingemar, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Ahlgren, Marie, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Fineman, Ann-Mari, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Galant, Björn, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Gran, Inger, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Jönson, Britt-Marie, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Karsland, Anders, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Kolmodin, Anne, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Kurlberg, Marika, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Larsson, Magnus, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Meurke, Tony, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Nibell-Keating, Lotta, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Nilsson, Alexander, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-01-18
Expert : Nygren, Mats, fr.o.m. 2012-01-19 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Steinmetz, Jessica, fr.o.m. 2012-04-05 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Strömberg, Andreas, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Thorgren, Helene, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Sekreterare : Liss-Larsson, Nicklas, fr.o.m. 2011-10-10 t.o.m. 2012-10-02
Sekreterare : Segerlund, Carl-Öije, fr.o.m. 2011-09-15 t.o.m. 2012-10-17

Rapporter

SOU 2012:21Här finns mer att hämta – it-användningen i småföretag
SOU 2012:63Små företag – stora möjligheter med it

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman