Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 2009:02) om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll

Offentlig utredning under Landsbygdsdepartementet (tillsatt av Jordbruksdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 2009:02) om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll [ Avslutad 2011 ]

Offentlig utredning under Landsbygdsdepartementet (tillsatt av Jordbruksdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:75 Ny djurskyddslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 19 st. ♀ 11 ♂ 8 ) :

Eva Eriksson  []  ( Särskild utredare )
Johan Beck-Friis  []  ( Expert )
Lotta Berg  []  ( Expert )
Erika Brendov  []  ( Expert )
Björn Dahlén  []  ( Expert )
Göran Dalin  []  ( Expert )
Britta Lindgren  []  ( Expert )
Ewa Löwdin  []  ( Expert )
Ingrid Mossberg  []  ( Expert )
Görel Nyman  []  ( Expert )
Kristina Ohlsson  []  ( Expert )
Roger Pettersson  []  ( Expert )
Åsa Regnander-Dahl  []  ( Expert )
Jan Åke Robertsson  []  ( Expert )
Lisen Sjöling  []  ( Expert )
Mats Sjöquist  []  ( Expert )
Ulf Uddman  []  ( Expert )
Per-Olov Larsson  []  ( Huvudsekreterare )
Helena Elofsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 2009:02) om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll


Beteckning : Jo 2009:02
Departement : Landsbygdsdepartementet
Senast ändrad : 2012-03-01
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-06-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:57, dir. 2010:37 och dir. 2011:11
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eriksson, Eva, fr.o.m. 2009-07-30
Expert : Beck-Friis, Johan, fr.o.m. 2009-11-04
Expert : Berg, Lotta, fr.o.m. 2009-11-04
Expert : Brendov, Erika, fr.o.m. 2009-11-04
Expert : Dahlén, Björn, fr.o.m. 2009-11-04
Expert : Dalin, Göran, fr.o.m. 2010-01-12
Expert : Lindgren, Britta, fr.o.m. 2009-11-04
Expert : Löwdin, Ewa, fr.o.m. 2009-11-04
Expert : Mossberg, Ingrid, fr.o.m. 2010-05-31
Expert : Nyman, Görel, fr.o.m. 2009-11-04 t.o.m. 2010-01-11
Expert : Ohlsson, Kristina, fr.o.m. 2009-11-04
Expert : Pettersson, Roger, fr.o.m. 2009-11-04
Expert : Regnander-Dahl, Åsa, fr.o.m. 2009-11-04
Expert : Robertsson, Jan Åke, fr.o.m. 2010-07-06
Expert : Sjöling, Lisen, fr.o.m. 2009-11-04 t.o.m. 2010-05-30
Expert : Sjöquist, Mats, fr.o.m. 2009-11-04
Expert : Uddman, Ulf, fr.o.m. 2009-11-04
Huvudsekreterare : Larsson, Per-Olov, fr.o.m. 2010-02-01
Sekreterare : Elofsson, Helena, fr.o.m. 2009-12-01

Rapporter

SOU 2011:75Ny djurskyddslag

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman