Hem: Teman: Offentliga utredningar:

LU 2011 Långtidsutredningen (Fi 2009:A)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

LU 2011 Långtidsutredningen (Fi 2009:A)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 2 ♂ 8 ) :

Oskar Nordström Skans  []  ( Utredare )
John Hassler  []  ( Ordförande )
Francis Kramarz  []  ( Ledamot )
Per Krusell  []  ( Ledamot )
Gerard van den Berg  []  ( Ledamot )
Fabrizio Zilibotti  []  ( Ledamot )
Hugo Brändström  []  ( Sekreterare )
Mikaela Holmberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

LU 2011 Långtidsutredningen (Fi 2009:A)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-07-01
Utredningen har avgett :
SOU 2010:88 Vägen till arbete - Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration
SOU 2010:93 Att skapa arbete - Löner, anställningsskydd och konkurrens
SOU 2011:2 Välfärdsstaten i arbete. Inkomsttrygghet och omfördelning med incitament till arbete
SOU 2011:11 Långtidsutredningen 2011 - Huvudbetänkande
SOU 2014:37 De svenska energimarknaderna - en samhällsekonomisk analys
SOU 2015:48 Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen
SOU 2015:53 The Welfare State and Economic Performance. Bilaga 4 till Långtidsutredningen 2015
SOU 2015:90 Utbildning för framtidens arbetsmarknad
SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar
Medverkande :
Utredare : Oskar Nordström Skans, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-07-01
Stefan Eriksson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-07-01
Lena Lindahl, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-07-01
Ordförande : John Hassler, fr.o.m. 2009-10-12 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Francis Kramarz, fr.o.m. 2009-10-12 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Per Krusell, fr.o.m. 2009-10-12 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Gerard van den Berg, fr.o.m. 2009-10-12 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Fabrizio Zilibotti, fr.o.m. 2009-10-12 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Hugo Brändström, fr.o.m. 2015-06-08 t.o.m. 2015-08-14
Sekreterare : Mikaela Holmberg, fr.o.m. 2015-06-15 t.o.m. 2015-08-09

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman