Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om utvärdering och analys inom utbildningsområdet (U 2008:10)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om utvärdering och analys inom utbildningsområdet (U 2008:10) [ Avslutad 2009 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 5 ♂ 5 ) :

Rolf Sandahl  []  ( Särskild utredare )
Karin Edholm  []  ( Expert )
Philip Fridborn  []  ( Expert )
Ulrika Johansson Jordan  []  ( Expert )
Per Magnusson  []  ( Expert )
Kristian Persson  []  ( Expert )
Marine Persson  []  ( Expert )
Ulla Duell  []  ( Sekreterare )
Fredrik Forssman  []  ( Sekreterare )
Ulrika Wallén  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om utvärdering och analys inom utbildningsområdet(U 2008:10)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-10-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:132 och dir. 2009:48
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:94 Att nå ut och nå ända fram - Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses
Medverkande :
Särskild utredare : Rolf Sandahl, fil.dr., fr.o.m. 2008-11-11 t.o.m. 2009-12-09
Expert : Karin Edholm, kansliråd, fr.o.m. 2008-12-09 t.o.m. 2009-12-09
Expert : Philip Fridborn, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-02-24 t.o.m. 2009-12-09
Expert : Ulrika Johansson Jordan, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-12-09 t.o.m. 2009-08-17
Expert : Per Magnusson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-12-09 t.o.m. 2009-12-09
Expert : Kristian Persson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-12-09 t.o.m. 2009-02-23
Expert : Marine Persson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-08-18 t.o.m. 2009-12-09
Sekreterare : Ulla Duell, fr.o.m. 2008-12-15 t.o.m. 2009-12-09
Sekreterare : Fredrik Forssman, hovrättsassessor, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-04-30
Sekreterare : Ulrika Wallén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-12-23

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman