Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Översyn av katastrofersättning och finansiering av stöd och hjälp till Sverige (Fö 2007:A) [Organ inom Regeringskansliet]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Översyn av katastrofersättning och finansiering av stöd och hjälp till Sverige (Fö 2007:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 8 st. ♀ 3 ♂ 5 ) :

Eva Hjortendal-Hellman  []  ( Utredare )
Carl-Öije Segerlund  []  ( Sekreterare )
Philip Thörn  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Översyn av katastrofersättning och finansiering av stöd och hjälp till Sverige (Fö 2007:A)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-03-30
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2007:51 Ersättningssystem i samverkan - hantering av kommunernas kostnader i samband med naturkatastrofer, m.m.
Medverkande :
Utredare : Eva Hjortendal-Hellman, departementsråd, fr.o.m. 2007-03-30
Per Brandtell, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-03-30
Eva Eklund, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-03-30
Christian Ramstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-03-30
Johan Sandberg, kansliråd, fr.o.m. 2007-03-30
Angela Öst, kansliråd, fr.o.m. 2007-03-30
Sekreterare : Carl-Öije Segerlund, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2007-04-16
Sekreterare : Philip Thörn, pol.mag., fr.o.m. 2007-10-08 t.o.m. 2007-12-10

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman