Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Krisregleringsutredningen (Fö 2007:04)

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Krisregleringsutredningen (Fö 2007:04) [ Avslutad 2009 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 3 ♂ 10 ) :

Lars Henriksson  []  ( Särskild utredare )
Jyry Hokkanen  []  ( Sakkunnig )
Jörgen Holgersson  []  ( Sakkunnig )
Douglas Lundin  []  ( Sakkunnig )
Bertil Persson  []  ( Sakkunnig )
Torgny Edvardson  []  ( Expert )
Anders Klahr  []  ( Expert )
Conny Lundgren  []  ( Expert )
Minna Nyman  []  ( Expert )
Mats Bergman  []  ( Sekreterare )
Emilie Fridensköld  []  ( Sekreterare )
Johan Stennek  []  ( Sekreterare )
Ewa Rabinowicz  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Krisregleringsutredningen (Fö 2007:04)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:95 och dir. 2008:117
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:03 Ransonering och prisreglering i krig och fred
SOU 2009:69 En ny ransonerings- och prisregleringslag
Medverkande :
Särskild utredare : Lars Henriksson, docent, fr.o.m. 2007-06-20
Sakkunnig : Jyry Hokkanen, rådgivare, fr.o.m. 2008-09-23
Sakkunnig : Jörgen Holgersson, jurist, fr.o.m. 2008-09-23
Sakkunnig : Douglas Lundin, hälsoekonom, fr.o.m. 2008-09-23
Sakkunnig : Bertil Persson, chefsjurist, fr.o.m. 2008-09-23
Expert : Torgny Edvardson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-09-23
Expert : Anders Klahr, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-09-23
Expert : Conny Lundgren, handläggare, fr.o.m. 2008-09-23
Expert : Minna Nyman, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-09-23
Expert : Eva Rabinowicz, forskningschef, fr.o.m. 2008-09-23
Sekreterare : Mats Bergman, professor, fr.o.m. 2007-12-01
Sekreterare : Emilie Fridensköld, jur.kand., fr.o.m. 2007-12-15
Sekreterare : Johan Stennek, fr.o.m. 2008-03-05

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman