Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (U 2006:01)

Offentlig utredning under Utbildnings- och kulturdepartementet (tillsatt av Utbildningsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (U 2006:01) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Utbildnings- och kulturdepartementet (tillsatt av Utbildningsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 8 st. ♀ 3 ♂ 5 ) :

Lars Lundgren  []  ( Särskild utredare )
Charlotte Waas  []  ( Sakkunnig )
Max Kesselberg  []  ( Expert )
Eric Leijonram  []  ( Expert )
Catrin Lidbom  []  ( Expert )
Fredrik Martinsson  []  ( Expert )
Malin Skäringer  []  ( Expert )
Örjan Hägglund  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (U 2006:01)


Beteckning : U 2006:01
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-01-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundgren, Lars, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2006-10-31
Sakkunnig : Waas, Charlotte, fr.o.m. 2006-03-15 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Kesselberg, Max, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Leijonram, Eric, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Lidbom, Catrin, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Martinsson, Fredrik, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Skäringer, Malin, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2006-10-31
Sekreterare : Hägglund, Örjan, fr.o.m. 2006-03-13 t.o.m. 2006-11-19

Rapporter

SOU 2006:93Gästforskare – nya regler för inresa, vistelse och arbete

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman