Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Delegationen för mångfald inom vård och omsorg (S 2006:02)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Delegationen för mångfald inom vård och omsorg (S 2006:02) [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:37 Vård med omsorg – möjligheter och hinder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 8 ♂ 7 ) :

Inger Schörling  []  ( Ordförande )
Stig Almquist  []  ( Expert )
Cecilia Berglin  []  ( Expert )
Anna Ingmanson  []  ( Expert )
Lars Nyberg  []  ( Expert )
Anna Brooks  []  ( Sakkunnig )
Ulrica Dyrke  []  ( Sakkunnig )
Marie Ericsson  []  ( Sakkunnig )
Kent Ivarsson  []  ( Sakkunnig )
Helena Linde  []  ( Sakkunnig )
Åsa Schedin  []  ( Sakkunnig )
Ola Johansson  []  ( Sekreterare )
Bo Olsson  []  ( Sekreterare )
Alexander Lowejko  []  ( Bitr. sekreterare )
Per-Arne Sundbom  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Delegationen för mångfald inom vård och omsorg (S 2006:02)


Beteckning : S 2006:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2008-02-28
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-04-12
Direktiv för delegationen, se dir. 2006:42
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Schörling, Inger, fr.o.m. 2006-04-12
Expert : Almquist, Stig, fr.o.m. 2007-03-21
Expert : Berglin, Cecilia, fr.o.m. 2007-03-21
Expert : Ingmanson, Anna, fr.o.m. 2007-03-21
Expert : Nyberg, Lars, fr.o.m. 2007-03-21
Expert : Sundbom, Per Arne, fr.o.m. 2007-03-21
Sakkunnig : Brooks, Anna, fr.o.m. 2007-03-21
Sakkunnig : Dyrke, Ulica, fr.o.m. 2007-03-21
Sakkunnig : Ericsson, Marie, fr.o.m. 2007-03-21
Sakkunnig : Ivarsson, Kent, fr.o.m. 2007-03-21
Sakkunnig : Linde, Helena, fr.o.m. 2007-03-21
Sakkunnig : Schedin, Åsa, fr.o.m. 2007-03-21
Sekreterare : Johansson, Ola, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-06-17
Sekreterare : Olsson, Bo, fr.o.m. 2006-08-12 t.o.m. 2007-06-17
Bitr. sekreterare : Lowejko, Alexander, fr.o.m. 2006-11-01 t.o.m. 2006-12-31

Rapporter

SOU 2007:37Vård med omsorg – möjligheter och hinder

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman