Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten (M 2006:04)

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten (M 2006:04) [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 4 ♂ 6 ) :

Rikard Jermsten  []  ( Sakkunnig )
Jan Josefsson  []  ( Sakkunnig )
Monica Lagerqvist Nilsson  []  ( Sakkunnig )
Annika Gustafsson  []  ( Expert )
Bengt Kjellson  []  ( Expert )
Christel Lundmark  []  ( Expert )
Jörgen Nilsson  []  ( Expert )
Pia Wråkhufvud  []  ( Expert )
Henrik Jonsson  []  ( Sekreterare )
Jan Warén  []  ( Särskild utredare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten (M 2006:04)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-05-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:59
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:7 Den nya inskrivningsmyndigheten
Medverkande :
Särskild utredare : Jan Wahrén, lagman, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-01-31
Sakkunnig : Rikard Jermsten, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-09-18 t.o.m. 2007-01-31
Sakkunnig : Jan Josefsson, kansliråd, fr.o.m. 2006-09-18 t.o.m. 2007-01-31
Sakkunnig : Monica Lagerqvist Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-18 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Annika Gustafsson, advokat, fr.o.m. 2006-09-18 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Bengt Kjellson, direktör, fr.o.m. 2006-09-18 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Christel Lundmark, rådman, fr.o.m. 2006-09-18 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Jörgen Nilsson, chefsjurist, fr.o.m. 2006-09-18 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Pia Wråkhufvud, bankjurist, fr.o.m. 2006-09-18 t.o.m. 2007-01-31
Sekreterare : Henrik Jonsson, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-01-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman