Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 2006:03) om överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas beslut

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 2006:03) om överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas beslut [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 7 ♂ 4 ) :

Margit Kärrström  []  ( Särskild utredare )
Petra Andersson  []  ( Expert )
Anna Backlund  []  ( Expert )
Leif Denneberg  []  ( Expert )
Charlotte Hall  []  ( Expert )
Staffan Jakobsson  []  ( Expert )
Torgny Jeneskog  []  ( Expert )
Lennart Lindberg  []  ( Expert )
Lena Odland  []  ( Expert )
Åse Roos  []  ( Expert )
Karin Johansson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 2006:03) om överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas beslut


Beteckning : Jo 2006:03
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-06
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-03-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:32 och dir. 2006:130
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kärrström, Margit, fr.o.m. 2006-06-20
Expert : Andersson, Petra, fr.o.m. 2006-09-14 t.o.m. 2007-02-12
Expert : Backlund, Anna, fr.o.m. 2007-02-13
Expert : Denneberg, Leif, fr.o.m. 2007-02-13
Expert : Hall, Charlotte, fr.o.m. 2006-09-14
Expert : Jakobsson, Staffan, fr.o.m. 2006-09-14 t.o.m. 2007-02-12
Expert : Jeneskog, Torgny, fr.o.m. 2006-09-14
Expert : Lindberg, Lennart, fr.o.m. 2007-02-13
Expert : Odland, Lena, fr.o.m. 2006-09-14
Expert : Roos, Åse, fr.o.m. 2006-09-14
Sekreterare : Johansson, Karin, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-09-16

Rapporter

SOU 2007:57Etiskt godkännande av djurförsök – nya former för överprövning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman