Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 2006:03) om överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas beslut

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 2006:03) om överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas beslut [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 7 ♂ 4 ) :

Margit Kärrström  []  ( Särskild utredare )
Petra Andersson  []  ( Expert )
Anna Backlund  []  ( Expert )
Leif Denneberg  []  ( Expert )
Charlotte Hall  []  ( Expert )
Staffan Jakobsson  []  ( Expert )
Torgny Jeneskog  []  ( Expert )
Lennart Lindberg  []  ( Expert )
Lena Odland  []  ( Expert )
Åse Roos  []  ( Expert )
Karin Johansson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 2006:03) om överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas beslut
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-03-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:32 och dir. 2006:130
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:57 Etiskt godkännande av djurförsök - nya former för överprövning
Medverkande :
Särskild utredare : Margit Kärrström, f.d. kammarrättslagman, fr.o.m. 2006-06-20
Expert : Petra Andersson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-14 t.o.m. 2007-02-12
Expert : Anna Backlund, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-13
Expert : Leif Denneberg, avdelningschef, fr.o.m. 2007-02-13
Expert : Charlotte Hall, ämnesråd, fr.o.m. 2006-09-14
Expert : Staffan Jakobsson, zoolog, fr.o.m. 2006-09-14 t.o.m. 2007-02-12
Expert : Torgny Jeneskog, universitetsveterinär, fr.o.m. 2006-09-14
Expert : Lennart Lindberg, enhetschef, fr.o.m. 2007-02-13
Expert : Lena Odland, ämnesråd, fr.o.m. 2006-09-14
Expert : Åse Roos, veterinär, fr.o.m. 2006-09-14
Sekreterare : Karin Johansson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-09-16

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman