Hem: Teman: Offentliga utredningar:

JämStöd, stöd för jämställdhetsintegrering (N 2005:02)

Offentlig utredning under Integrations- och jämställdhetsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

JämStöd, stöd för jämställdhetsintegrering (N 2005:02) [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Integrations- och jämställdhetsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 11 ♂ 4 ) :

Ann Boman  []  ( Särskild utredare )
Ewa Gunnarsson  []  ( Expert )
Magnus Gunnarsson  []  ( Expert )
Anna-Karin Hedlund  []  ( Expert )
Maritha Johansson  []  ( Expert )
Johan Quist  []  ( Expert )
Anna-Marie Sandquist  []  ( Expert )
Ulf Westerberg  []  ( Expert )
Lars Ångström  []  ( Expert )
Ulrika Eklund  []  ( Sekreterare )
Carina Löfgren  []  ( Sekreterare )
Maria Stenman  []  ( Sekreterare )
Gunilla Sterner  []  ( Sekreterare )
Ann-Christine Johansson  []  ( Utredningsassistent )
Helén Lundkvist  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

JämStöd, stöd för jämställdhetsintegrering (N 2005:02)
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-01-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:7, dir. 2006:1 och dir. 2007:4
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:15 Stöd för framtiden - om förutsättningar för jämställdhetsintegrering
SOU 2007:15 Gender Mainstreaming Manual, Gender Equality in Public Services (eng. översättning)
Medverkande :
Särskild utredare : Ann Boman, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2007-04-15
Expert : Ewa Gunnarsson, docent, fr.o.m. 2005-06-07 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Magnus Gunnarsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-06-07 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Anna-Karin Hedlund, managing partner, fr.o.m. 2005-06-07 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Maritha Johansson, särskilt sakkunnig, fr.o.m. 2005-06-07 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Helen Lundkvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-06-07 t.o.m. 2006-01-09
Expert : Johan Quist, ekonomie doktor, fr.o.m. 2005-06-07 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Anna-Marie Sandquist, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-01-10 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Ulf Westerberg, generaldirektör, fr.o.m. 2005-06-07 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Lars Ångström, byråchef, fr.o.m. 2005-06-07 t.o.m. 2007-03-31
Sekreterare : Ulrika Eklund, fr.o.m. 2005-02-15 t.o.m. 2007-03-31
Sekreterare : Carina Löfgren, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2007-03-31
Sekreterare : Maria Stenman, fr.o.m. 2007-01-16 t.o.m. 2007-03-31
Sekreterare : Gunilla Sterner, fr.o.m. 2005-05-09 t.o.m. 2005-12-11
utredningsassistent : Ann-Christine Johansson, fr.o.m. 2006-08-07 t.o.m. 2007-01-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman