Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Boutredningen (M 2005:01)

Offentlig utredning under Finansdepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Boutredningen (M 2005:01) [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 8 ♂ 6 ) :

Lotta Jaensson  []  ( Nationell bostadssamordnare )
Magnus Björkström  []  ( Expert )
Stina Fransson  []  ( Expert )
Anette Jansson  []  ( Expert )
Johanna Laurent  []  ( Expert )
Hans Lind  []  ( Expert )
Lena Magnusson  []  ( Expert )
Bo Malmberg  []  ( Expert )
Irene Molina  []  ( Expert )
Annette Rydqvist  []  ( Expert )
Tapio Salonen  []  ( Expert )
Roland Spånt  []  ( Expert )
Sverker Thorslund  []  ( Expert )
Berit Israelsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Boutredningen (M 2005:01)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-03-31
Direktiv för bostadssamordnaren, se dir. 2005:37, dir. 2006:102 och dir. 2006:118
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:14 Renovering av bostadsmarknad efterlyses! Om ungas möjligheter till en egen bostad - slutbetänkande Rapport nr 1: Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det. Rapport nr 2: Måste man ha tur? Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer. Rapport nr 3: Effektiv bostadsservice och förmedling av bostäder - ur ett dubbelt användarperspektiv. Rapport nr 4: Unga vuxna på bolånemarknaden.
Medverkande :
Nationell bostadssamordnare : Lotta Jaensson, projektledare, fr.o.m. 2005-03-31 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Magnus Björkström, utredare, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Stina Fransson, verkst. direktör, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Anette Jansson, handläggare, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Johanna Laurent, omvärldsanalytiker, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Hans Lind, professor, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Lena Magnusson, fil.dr., fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Bo Malmberg, professor, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Irene Molina, fil.dr, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Annette Rydqvist, utredare, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Tapio Salonen, professor, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Roland Spånt, chefsekonom, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Sverker Thorslund, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2007-01-31
Sekreterare : Berit Israelsson, fr.o.m. 2005-07-11 t.o.m. 2007-01-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman