Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om familjeåterförening och om uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (UD 2004:01)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om familjeåterförening och om uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (UD 2004:01) [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 11 ♂ 7 ) :

Bertil Ahnborg  []  ( Utredare )
Mats Baurmann  []  ( Expert )
Ewa Bökwall  []  ( Expert )
Ingrid Ekelund  []  ( Expert )
Alexander Engvers  []  ( Expert )
Karin Frank  []  ( Expert )
Anna Gralberg  []  ( Expert )
Johan Malkan  []  ( Expert )
Johanna Peyron  []  ( Expert )
Gunnar Sallstedt  []  ( Expert )
Anna Santesson  []  ( Expert )
Malin Skäringer  []  ( Expert )
Erik Stenström  []  ( Expert )
Karin Stillerud  []  ( Expert )
Cafer Uzunel  []  ( Expert )
Alexandra Wilton Wahren  []  ( Expert )
Ann-Louise Roos  []  ( Sekreterare )
Madeleine Westberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om familjeåterförening och om uppehållstillstånd förvaraktigt bosatta tredjelandsmedborgare (UD 2004:01)


Beteckning : UD 2004:01
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-01
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-12-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:181, dir. 2004:9, dir. 2004:171 och dir. 2005:81
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Utredare : Ahnborg, Bertil, fr.o.m. 2004-01-26 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Baurmann, Mats, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Bökwall, Ewa, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Ekelund, Ingrid, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2004-06-13
Expert : Engvers, Alexander, fr.o.m. 2004-06-14 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Frank, Karin, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Malkan, Johan, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2004-06-13
Expert : Peyron, Johanna, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Sallstedt, Gunnar, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Santesson, Anna, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Skäringer, Malin, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Stenström, Erik, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Stillerud, Karin, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Uzunel, Cafer, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2005-06-30
Expert : Wilton Wahren, Alexandra, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-12-31
Sekreterare : Roos, Ann-Louise, fr.o.m. 2004-03-01 t.o.m. 2005-12-31
Sekreterare : Westberg, Madeleine, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2005-06-30

Rapporter

SOU 2005:15Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare
SOU 2005:103Anhörigåterförening

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman