Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ny organisation för etikprövning av forskning (U 2003:05)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ny organisation för etikprövning av forskning (U 2003:05) [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 16 st. ♀ 9 ♂ 7 ) :

Kristina Ahlström  []  ( Expert )
Robert Erikson  []  ( Expert )
Charlotte Hall  []  ( Expert )
Paul Hjelmdahl  []  ( Expert )
Peter Höglund  []  ( Expert )
Lena Jonsson  []  ( Expert )
Marianne Lövehagen  []  ( Expert )
Mats Melin  []  ( Expert )
Bo Petersson  []  ( Expert )
Andreas Rydbo  []  ( Expert )
Ann-Charlotte Smedler  []  ( Expert )
Sighild Westman-Naeser  []  ( Expert )
Marianne Hultmark  []  ( Sekreterare )
Gisela Dahlqvist  []  ( Särskild utredare )
Hélène Sandmark  []  ( Expert )
Göran Hermerén  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ny organisation för etikprövning av forskning (U 2003:05)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:43
Lokal : Umeå universitet, Kansliet för medicin och odoutologi, 901 87 UMEÅ
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Rapport Dnr U2003/1960/F överlämnad 2003-12-18 - slutrapport
Medverkande :
Särskild utredare : Gisela Dahlquist, professor, fr.o.m. 2003-04-03 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Kristina Ahlström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Robert Erikson, huvudsekreterare, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Charlotte Hall, ämnesråd, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Göran Herméren, professor, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Paul Hjelmdahl, professor, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Peter Höglund, docent, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Lena Jonsson, ämnesråd, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Marianne Lövehagen, direktör, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Mats Melin, regeringsråd, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Bo Petersson, professor, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Andreas Rydbo, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Helene Sandmark, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Ann-Charlotte Smedler, docent, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Expert : Sighild Westman-Naeser, docent, fr.o.m. 2003-04-28 t.o.m. 2003-12-19
Sekreterare : Marianne Hultmark, jur.kand., fr.o.m. 2003-04-08 t.o.m. 2004-01-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman