Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (N 2003:01) Effektivisering av det konkurrensrättsliga regelverket för företagen m.m.

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (N 2003:01) Effektivisering av det konkurrensrättsliga regelverket för företagen m.m. [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 16 st. ♀ 6 ♂ 10 ) :

Severin Blomstrand  []  ( Särskild utredare )
Patrik Alm  []  ( Sakkunnig )
Petter Asp  []  ( Sakkunnig )
Ulrica Dyrke  []  ( Sakkunnig )
Johanna Elmstedt  []  ( Sakkunnig )
Catharina Joelsson  []  ( Sakkunnig )
Peter Lundkvist  []  ( Sakkunnig )
Staffan Sandström  []  ( Sakkunnig )
Johan Sangborn  []  ( Sakkunnig )
Nils Wahl  []  ( Sakkunnig )
Ann-Charlotte Bragsjö  []  ( Expert )
Johan Coyet  []  ( Expert )
Ylva Qvarnström  []  ( Expert )
Monica Rodrigo  []  ( Expert )
Anders Stenlund  []  ( Expert )
Per Karlsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (N 2003:01) Effektivisering av det konkurrensrättsliga regelverket för företagen m.m.


Beteckning : N 2003:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-11
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-01-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:2
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Blomstrand, Severin, fr.o.m. 2003-01-20 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Alm, Patrik, fr.o.m. 2003-09-16 t.o.m. 2004-03-01
Sakkunnig : Asp, Petter, fr.o.m. 2004-03-02 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Dyrke, Ulrica, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Elmstedt, Johanna, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2003-10-12
Sakkunnig : Joelsson, Catharina, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Lundkvist, Peter, fr.o.m. 2004-03-02 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Sandström, Staffan, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Sangborn, Johan, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2003-09-15
Sakkunnig : Wahl, Nils, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Bragsjö, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-03-01
Expert : Coyet, Johan, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Qvarnström, Ylva, fr.o.m. 2004-03-02 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Rodrigo, Monica, fr.o.m. 2004-03-02 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Stenlund, Anders, fr.o.m. 2003-02-03 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Karlsson, Per, fr.o.m. 2003-01-18 t.o.m. 2005-05-18

Rapporter

SOU 2003:73Reformerad konkurrensövervkaning – konsekvenser i Sverige av EG:s nya tillämpningsdirektiv

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman