Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 2003:03) om inrättande av en ny djurskyddsmyndighet

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 2003:03) om inrättande av en ny djurskyddsmyndighet [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 2003:72 Inrättande av en ny djurskyddsmyndighet

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 5 ♂ 9 ) :

Anders Mårtensson  []  ( Bitr. sekreterare )
Hans Andersson  []  ( Sekreterare )
Matz Hammarström  []  ( Särskild utredare )
Torsten Jakobsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 2003:03) om inrättande av en ny djurskyddsmyndighet
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-06-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:72
Utredningen har avgett slutrapport 2003-12-19 (dnr Jo2003/2912). Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Matz Hammarström, fr.o.m. 2003-06-05
Expert : Torsten Jakobsson, länsveterinär, fr.o.m. 2003-09-15
Bo Algers, Sveriges lantbruksuniversitet, fr.o.m. 2003-08-11
Johan Beck-Friis, Sveriges Veterinärförbund, fr.o.m. 2003-08-11
Karina Burlin, Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund, fr.o.m. 2003-08-11
Staffan Jakobsson, Centrala försöksdjursnämnden, fr.o.m. 2003-08-11
Linda Keeling, Sveriges lantbruksuniversitet, fr.o.m. 2003-08-11
Ingrid Mossberg, Jordbruksdepartementet, fr.o.m. 2003-08-11
Maria Nyström, Statens jordbruksverk, fr.o.m. 2003-08-11
Roger Pettersson, Förbundet Djurens Rätt, fr.o.m. 2003-08-11
Andreas Rydbo, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-10-09
Gunnela Ståhle, Lantbrukarsnas Riksförbund, fr.o.m. 2003-08-11
Sekreterare : Hans Andersson, departementsråd, fr.o.m. 2003-08-11
Bitr. sekreterare : Anders Mårtensson, fr.o.m. 2003-08-11

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman