Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (UD 2002:06) Villkor för arbetstagare inom utrikesförvaltningen m.fl. under utlandsstationering

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (UD 2002:06) Villkor för arbetstagare inom utrikesförvaltningen m.fl. under utlandsstationering [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 4 ♂ 7 ) :

Peder Törnvall  []  ( Särskild utredare )
Rolf Bohlin  []  ( Sakkunnig )
Inger Höjer  []  ( Sakkunnig )
Lena Westin  []  ( Sakkunnig )
Per Augustsson  []  ( Expert )
Mattias Forsberg  []  ( Expert )
Christer Hedvall  []  ( Expert )
Agneta Helleday  []  ( Expert )
Mikael Sindahl  []  ( Expert )
Per Stenbeck  []  ( Sekreterare )
Eva Dieden  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (UD 2002:06) Villkor för arbetstagare inom utrikesförvaltningen m.fl. under utlandsstationering


Beteckning : UD 2002:06
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2005-02-28
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-11-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:133
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Törnvall, Peder, fr.o.m. 2002-11-14 t.o.m. 2004-02-29
Sakkunnig : Bohlin, Rolf, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2004-01-31
Sakkunnig : Höjer, Inger, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2004-01-31
Sakkunnig : Westin, Lena, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2004-01-31
Expert : Augustsson, Per, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2004-01-31
Expert : Forsberg, Mattias, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2004-01-31
Expert : Hedvall, Christer, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2004-01-31
Expert : Helleday, Agneta, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2004-01-31
Expert : Sindahl, Mikael, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2004-01-31
Sekreterare : Stenbeck, Per, fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2004-03-14
Bitr. sekreterare : Dieden, Eva, fr.o.m. 2002-11-11 t.o.m. 2004-02-29

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman