Hem: Teman: Offentliga utredningar:

PBL-kommittén (M 2002:05)

Offentlig utredning under Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

PBL-kommittén (M 2002:05) [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 40 st. ♀ 18 ♂ 22 ) :

Lars Eric Ericsson  []  ( Ordförande )
Inga Berggren  []  ( Ledamot )
Joakim Bergström  []  ( Ledamot )
Agneta Börjesson  []  ( Ledamot )
Hans Ekström  []  ( Ledamot )
Annelie Enochson  []  ( Ledamot )
Owe Hellberg  []  ( Ledamot )
Gudrun Lindvall  []  ( Ledamot )
Åke Sandström  []  ( Ledamot )
Lilian Virgin  []  ( Ledamot )
Fredrik Damgren  []  ( Sakkunnig )
Camilla Adolfsson  []  ( Expert )
Per Arne Andreasson  []  ( Expert )
Elisabet Bodin  []  ( Expert )
Michael Blom  []  ( Expert )
Nils-Gunnar Forsberg  []  ( Expert )
Eva Gyllensvärd  []  ( Expert )
Reigun Thune Hedström  []  ( Expert )
Stellan Hermanson  []  ( Expert )
Åsa Holmgren  []  ( Expert )
Jimmy Järvenpää  []  ( Expert )
Christina Leideman  []  ( Expert )
Olof Moberg  []  ( Expert )
Karin Nordström  []  ( Expert )
Germund Persson  []  ( Expert )
Hans Petersson  []  ( Expert )
Annika von Schéele  []  ( Expert )
Leifh Stenholm  []  ( Expert )
Erik Thornström  []  ( Expert )
Ulf Troedson  []  ( Expert )
Katja Wahlsten  []  ( Expert )
Erik Westman  []  ( Expert )
Jacob Wichmann  []  ( Expert )
Mats Wiberg  []  ( Expert )
Susanne Bagge  []  ( Huvudsekreterare )
Björn Liljeros  []  ( Sekreterare )
Micaela Schulman  []  ( Sekreterare )
Paula Sköld  []  ( Sekreterare )
Kjell Sundström  []  ( Sekreterare )
Helene Lövung  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

PBL-kommittén (M 2002:05)


Beteckning : M 2002:05
Departement : Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-20
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-06-27
Direktiv för kommittén, se dir. 2002:97, dir. 2003:172, dir. 2004:150 och 2005:74
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Ericsson, Lars Eric, fr.o.m. 2002-06-28
Ledamot : Berggren, Inga, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Bergström, Joakim, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Börjesson, Agneta, fr.o.m. 2003-03-12
Ledamot : Ekström, Hans, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Enochson, Annelie, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Hellberg, Owe, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Lindvall, Gudrun, fr.o.m. 2002-09-13 t.o.m. 2003-03-11
Ledamot : Sandström, Åke, fr.o.m. 2002-09-13
Ledamot : Virgin, Lilian, fr.o.m. 2002-09-13
Sakkunnig : Damgren, Fredrik, fr.o.m. 2002-09-13
Expert : Adolfsson, Camilla, fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2004-12-02
Expert : Andreasson, Per Arne, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Bodin, Elisabeth, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Blom, Michael, fr.o.m. 2005-02-07
Expert : Forsberg, Nils Gunnar, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Gyllensvärd, Eva, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Hedström, Reigun Thune, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Hermanson, Stellan, fr.o.m. 2004-02-19 t.o.m. 2005-05-31
Expert : Holmgren, Åsa, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2005-02-06
Expert : Leideman, Christina, fr.o.m. 2004-12-03
Expert : Lövung, Heléne, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Moberg, Olof, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Nordström, Karin, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Persson, Germund, fr.o.m. 2003-02-14 t.o.m. 2003-05-30
Expert : Petersson, Hans, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : von Schéele, Annika, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Stenholm, Leifh, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-09-15
Expert : Thornström, Erik, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Troedson, Ulf, fr.o.m. 2003-02-15
Expert : Wahlsten, Katja, fr.o.m. 2003-09-16
Expert : Westman, Erik, fr.o.m. 2004-12-03
Expert : Wichmann, Jacob, fr.o.m. 2004-01-14
Expert : Wiberg, Mats, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2004-01-13
Sakkunnig : Damgren, Fredrik, fr.o.m. 2002-09-13
Huvudsekreterare : Bagge, Susanne, fr.o.m. 2002-11-06 t.o.m. 2005-10-31
Sekreterare : Liljeros, Björn, fr.o.m. 2004-01-27 t.o.m. 2004-06-13
Sekreterare : Schulman, Micaela, fr.o.m. 2002-12-01
Sekreterare : Sköld, Paula, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-31
Sekreterare : Sundström, Kjell, fr.o.m. 2003-05-12

Rapporter

SOU 2003:70Miljöbedömningar avseende vissa planer och program
SOU 2004:40Kortare instanskedja och ökad samordning – Alternativ för plan- och bygglagens prövningsorganisation
SOU 2005:77Får jag lov? Om planering del 1 och del 2 och byggande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman