Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:03)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:03) [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:83 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:7 Ledningsrätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 6 ♂ 11 ) :

Bertil Hübinette  []  ( Särskild utredare )
Jan Josefsson  []  ( Sakkunnig )
Monica Lagerqvist Nilsson  []  ( Sakkunnig )
Hans Mildenberger  []  ( Sakkunnig )
Hans Öjemark  []  ( Sakkunnig )
Anne-Sophie Arbegard  []  ( Expert )
Fredrik Bonde  []  ( Expert )
Fredrik von Essen  []  ( Expert )
Per Henningsson  []  ( Expert )
Karin Hovlin  []  ( Expert )
Barbro Julstad  []  ( Expert )
Viveka Norman  []  ( Expert )
Christer Rudén  []  ( Expert )
Ulrika Sigerud  []  ( Expert )
Rune Thomsson  []  ( Expert )
Anders Victorin  []  ( Expert )
Dag Cohen  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:03)


Beteckning : Ju 2002:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2005-02-24
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:17, dir. 2002:107, dir. 2003:49 och dir. 2003:128
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hübinette, Bertil, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2004-02-29
Sakkunnig : Josefsson, Jan, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Sakkunnig : Lagerqvist Nilsson, Monica, fr.o.m. 2003-01-16 t.o.m. 2004-02-29
Sakkunnig : Mildenberger, Hans, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2003-01-15
Sakkunnig : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Arbegard, Anne-Sophie, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Bonde, Fredrik, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : von Essen, Fredrik, fr.o.m. 2003-03-20 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Henningsson, Per, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Hovlin, Karin, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2003-03-19
Expert : Julstad, Barbro, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Norman, Viveka, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Rudén, Christer, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Sigerud, Ulrika, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2003-04-30
Expert : Thomsson, Rune, fr.o.m. 2002-04-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Victorin, Anders, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2004-02-29
Sekreterare : Cohen, Dag, fr.o.m. 2002-04-19 t.o.m. 2004-02-29

Rapporter

SOU 2002:83Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
SOU 2004:7Ledningsrätt

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman