: : :

Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02) – Utredning med Sören Öman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02) [ Avslutad 2004 ] – Utredning med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 6 ♂ 8 ) :

Sören Öman ( Särskild utredare )
Clara Ahlqvist  []  ( Expert )
Tom Ekelund  []  ( Expert )
Ingela Halvorsen  []  ( Expert )
Leif Lindgren  []  ( Expert )
Ulla Lönnqvist Endre  []  ( Expert )
Mats Melin  []  ( Expert )
Claes Månsson  []  ( Expert )
Kerstin Osterman  []  ( Expert )
Peter Seipel  []  ( Expert )
Pernilla Skantze  []  ( Expert )
Nicklas Skår  []  ( Expert )
Marie-Louise Ulfward  []  ( Expert )
Staffan Wikell  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02)


Beteckning : Ju 2002:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2005-02-24
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:31, dir. 2003:53 och dir. 2003:164
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öman, Sören, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Ahlqvist, Clara, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Ekelund, Tom, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Halvorsen, Ingela, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Lindgren, Leif, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Melin, Mats, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Osterman, Kerstin, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Seipel, Peter, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Skantze, Pernilla, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2002-08-31
Expert : Skår, Nicklas, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Ulfward, Marie-Louise, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Wikell, Staffan, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-02-29

Rapporter

SOU 2004:6Översyn av personuppgiftslagen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman