: : :

Rådet för kommunala analyser och jämförelser (Fi 2002:07)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Rådet för kommunala analyser och jämförelser (Fi 2002:07) [ Avslutad 2005 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2002:91
Dir. 2005:76
Medverkande i utredningen ( 30 st. ♀ 15 ♂ 15 ) :

Håkan Sörman  []  ( Ordförande )
Stefan Ackerby  []  ( Ledamot )
Erik Amnå  []  ( Ledamot )
Margareta Andersson  []  ( Ledamot )
Birgitta Andrén  []  ( Ledamot )
Ilija Batljan  []  ( Ledamot )
Heather Bergdahl  []  ( Ledamot )
Kristina Bertov  []  ( Ledamot )
Lars Danielson  []  ( Ledamot )
Anders Ekholm  []  ( Ledamot )
Lennart Hansson  []  ( Ledamot )
Olle Högberg  []  ( Ledamot )
Dan Johansson  []  ( Ledamot )
Lena Källström  []  ( Ledamot )
Karin Mossler  []  ( Ledamot )
Inger Nilsson  []  ( Ledamot )
Anna Stina Nordmark Nilsson  []  ( Ledamot )
Christina Sandström  []  ( Ledamot )
Sven Siverbo  []  ( Ledamot )
Helén Ängmo  []  ( Ledamot )
Camilla Thinsz Fjellström  []  ( Ledamot )
Ann Lundberg  []  ( Expert )
Tore Melin  []  ( Sekreterare )
Ingegerd Berggren  []  ( Sekreterare )
Marika Dagenbrink  []  ( Sekreterare )
Bo Gertsson  []  ( Sekreterare )
Anders Norrlid  []  ( Sekreterare )
Matz Dahlberg  []  ( Bitr. sekreterare )
Gunnar Ehrnborg  []  ( Bitr. sekreterare )
Eva Mörk  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Rådet för kommunala analyser och jämförelser (Fi 2002:07)


Beteckning : Fi 2002:07
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-09
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-06-13
Direktiv för rådet, se dir. 2002:91 och dir. 2005:76
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Sörman, Håkan, fr.o.m. 2002-06-27 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Ackerby, Stefan, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Amnå, Erik, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2003-02-09
Ledamot : Andersson, Margareta, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2004-05-17
Ledamot : Andrén, Birgitta, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2003-11-30
Ledamot : Batljan, Ilja, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Bergdahl, Heather, fr.o.m. 2004-05-18 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Bertov, Kristina, fr.o.m. 2003-08-26 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Danielson, Lars, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Ekholm, Anders, fr.o.m. 2005-04-08 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Hansson, Lennart, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Högberg, Olle, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Johansson, Dan, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Källström, Lena, fr.o.m. 2003-05-30 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Mossler, Karin, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Nilsson, Inger, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Nordmark Nilsson, Anna Stina, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2003-02-09
Ledamot : Sandström, Christina, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Siverbo, Sven, fr.o.m. 2003-08-26 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Ängmo, Helen, fr.o.m. 2002-10-18 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Thinsz Fjellström, Camilla, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Lundberg, Ann, fr.o.m. 2003-12-04 t.o.m. 2005-12-19
Kanslichef : Melin, Tore, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2005-12-19
Sekreterare : Berggren, Ingegerd, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-12-19
Sekreterare : Dagenbrink, Marika, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2006-01-16
Sekreterare : Gertsson, Bo, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Melin, Tore, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Norrlid, Anders, fr.o.m. 2005-08-18 t.o.m. 2005-12-19
Bitr. sekreterare : Dahlberg, Matz, fr.o.m. 2003-06-02 t.o.m. 2003-06-22
Bitr. sekreterare : Ehrnborg, Gunnar, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2005-11-30
Bitr. sekreterare : Mörk, Eva, fr.o.m. 2003-06-02 t.o.m. 2003-06-22

Rapporter

SOU 2005:110Jämförelsevis – Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman