Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg (UD 2001:03)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg (UD 2001:03) [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 2 ♂ 12 ) :

Ingemar Eliasson  []  ( Ordförande )
Kristian Gerner  []  ( Ledamot )
Christer Jönsson  []  ( Ledamot )
Birgit Karlsson  []  ( Ledamot )
Gudrun Persson  []  ( Ledamot )
Hans Fredrik Dahl  []  ( Sakkunnig )
Klaus Törnudd  []  ( Sakkunnig )
Olof Kronvall  []  ( Expert )
Ulf Larsson  []  ( Expert )
Paul Levine  []  ( Expert )
Lars Ulfving  []  ( Expert )
Karl Zetterberg  []  ( Expert )
Johan Matz  []  ( Sekreterare )
Magnus Petersson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet RaoulWallenberg (UD 2001:03)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-10-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:71 och dir. 2003:1
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ingemar Eliasson, landshövding, fr.o.m. 2001-10-19
Ledamot : Kristian Gerner, professor, fr.o.m. 2001-12-07
Ledamot : Christer Jönsson, professor, fr.o.m. 2001-12-07
Ledamot : Birgit Karlsson, fil.dr., fr.o.m. 2001-12-07
Ledamot : Gudrun Persson, fil.dr., fr.o.m. 2001-12-07
Sakkunnig : Hans Fredrik Dahl, professor, fr.o.m. 2001-12-07
Sakkunnig : Klaus Törnudd, professor, fr.o.m. 2001-12-07
Expert : Olof Kronvall, fil.mag., fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-15
Expert : Ulf Larsson, fil. lic., fr.o.m. 2002-08-26 t.o.m. 2002-09-13
Expert : Paul Levine, fil.dr., fr.o.m. 2002-06-30 t.o.m. 2002-06-21
Expert : Magnus Peterson, fil.mag., fr.o.m. 2002-08-19 t.o.m. 2002-09-20
Expert : Lars Ulfving, fil.kand., fr.o.m. 2002-08-26 t.o.m. 2002-09-13
Expert : Karl Zetterberg, professor, fr.o.m. 2002-05-15 t.o.m. 2002-07-15
Sekreterare : Johan Matz, fil.dr., fr.o.m. 2001-10-22 t.o.m. 2003-03-19

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman