Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Digitalradiokommittén (Ku 2001:03)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Digitalradiokommittén (Ku 2001:03) [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:38 Digital Radio – Kartläggning och analys [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:16 Digital Radio [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 9 ♂ 8 ) :

Anders Ljunggren  []  ( Ordförande )
Henrik Selin  []  ( Ordförande )
Charlotta Bjälkebring  []  ( Ledamot )
Kenth Högström  []  ( Ledamot )
Johan Jakobsson  []  ( Ledamot )
Ola Karlsson  []  ( Ledamot )
Dan Kihlström  []  ( Ledamot )
Ewa Larsson  []  ( Ledamot )
Annika Nilsson  []  ( Ledamot )
Birgitta Sellén  []  ( Ledamot )
Ingolf Berg  []  ( Expert )
Maria Eka  []  ( Expert )
Åsa Finnström  []  ( Expert )
Sofia Lidström  []  ( Expert )
Malin Wallin  []  ( Expert )
Magnus Haglund  []  ( Sekreterare )
Christina Ridderman Karlsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Digitalradiokommittén (Ku 2001:03)


Beteckning : Ku 2001:03
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-07
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-11-08
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:88, dir. 2002:85 och dir. 2003:48
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Ljunggren, Anders, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2004-02-18
Ordförande : Selin, Henrik, fr.o.m. 2001-11-08 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Bjälkebring, Charlotta, fr.o.m. 2002-06-20 t.o.m. 2004-02-18
Ledamot : Högström, Kenth, fr.o.m. 2002-06-20 t.o.m. 2004-02-18
Ledamot : Jakobsson, Johan, fr.o.m. 2002-06-20 t.o.m. 2004-02-18
Ledamot : Karlsson, Ola, fr.o.m. 2002-06-20 t.o.m. 2004-02-18
Ledamot : Kihlström, Dan, fr.o.m. 2002-06-20 t.o.m. 2004-02-18
Ledamot : Larsson, Ewa, fr.o.m. 2002-06-20 t.o.m. 2004-02-18
Ledamot : Nilsson, Annika, fr.o.m. 2002-06-20 t.o.m. 2004-02-18
Ledamot : Sellén, Birgitta, fr.o.m. 2002-06-20 t.o.m. 2004-02-18
Expert : Berg, Ingolf, fr.o.m. 2002-09-03 t.o.m. 2004-02-18
Expert : Eka, Maria, fr.o.m. 2002-09-03 t.o.m. 2004-02-18
Expert : Finnström, Åsa, fr.o.m. 2004-01-12 t.o.m. 2004-02-18
Expert : Lidström, Sofia, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Wallin, Malin, fr.o.m. 2002-09-03 t.o.m. 2004-02-18
Sekreterare : Haglund, Magnus, fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2004-01-25
Sekreterare : Ridderman Karlsson, Christina, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2004-02-15

Rapporter

SOU 2002:38Digital radio. Kartläggning och analys – delbetänkande
SOU 2004:16Digital radio – slutbetänkande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman