Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utjämningskommittén (Fi 2001:14)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utjämningskommittén (Fi 2001:14) [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:88 Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 9 ♂ 13 ) :

Lorentz Andersson  []  ( Ordförande )
Marita Aronsson  []  ( Ledamot )
Marita Bengtsson  []  ( Ledamot )
Eva Hellstrand  []  ( Ledamot )
Siv Holma  []  ( Ledamot )
Lars Johansson  []  ( Ledamot )
Erik Langby  []  ( Ledamot )
Kjell Nordström  []  ( Ledamot )
Roy Resare  []  ( Ledamot )
Harry Staaf  []  ( Ledamot )
Elvy Söderström  []  ( Ledamot )
Dan Johansson  []  ( Sekreterare )
Pontus Johansson  []  ( Sakkunnig )
Björn Sundström  []  ( Sakkunnig )
Lennart Tingvall  []  ( Huvudsekreterare )
Margareta Andersson  []  ( Expert )
Uta Bertram  []  ( Expert )
Eva Hjortendal-Hellman  []  ( Expert )
Helena Linde  []  ( Expert )
Nils Mårtensson  []  ( Expert )
Henrik Berggren  []  ( Bitr. sekreterare )
Nicklas Liss Larsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utjämningskommittén (Fi 2001:14)


Beteckning : Fi 2001:14
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-05
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-09-27
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:73
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Andersson, Lorentz, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Aronsson, Marita, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Bengtsson, Marita, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Hellstrand, Eva, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Holma, Siv, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Johansson, Lars, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Langby, Erik, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Nordström, Kjell, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Resare, Roy, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Staaf, Harry, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Söderström, Elvy, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Sakkunnig : Johansson, Dan, fr.o.m. 2002-10-15 t.o.m. 2003-09-30
Sakkunnig : Johansson, Pontus, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Sakkunnig : Sundström, Björn, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Sakkunnig : Tingvall, Lennart, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2002-10-14
Expert : Andersson, Margareta, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Bertram, Uta, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Hjortendal-Hellman, Eva, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Linde, Helena, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Liss-Larsson, Nicklas, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Mårtensson, Nils, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2003-09-30
Sekreterare : Johansson, Dan, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2002-10-14
Huvudsekreterare : Tingvall, Lennart, fr.o.m. 2002-10-15 t.o.m. 2003-10-31
Bitr. sekreterare : Berggren, Henrik, fr.o.m. 2002-05-06 t.o.m. 2003-09-30

Rapporter

SOU 2003:88Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman