Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Nationalkommittén för förberedelser och genomförande av den sjunde europeiska konferensen om social ekonomi (Ku 1999:07)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet (tillsatt av Kulturdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Nationalkommittén för förberedelser och genomförande av den sjunde europeiska konferensen om social ekonomi (Ku 1999:07) [ Avslutad 2001 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet (tillsatt av Kulturdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 39 st. ♀ 19 ♂ 20 ) :

Alec Carlberg  []  ( Ledamot )
Anita Axelsson  []  ( Ledamot )
Bengt Göransson  []  ( Ledamot )
Bengt Westerberg  []  ( Ledamot )
Bo Dockered  []  ( Ledamot )
Börje Hörnlund  []  ( Ledamot )
Caroline Trapp  []  ( Ledamot )
Erling Zetterman  []  ( Sakkunnig )
Eva Fernvall  []  ( Ledamot )
Gun-Britt Mårtensson  []  ( Vice ordförande )
Göran Dahlstrand  []  ( Sekreterare )
Görel Thurdin  []  ( Ledamot )
Hans Jonsson  []  ( Ledamot )
Ingela Håkansson  []  ( Sekreterare )
Inger Schörling  []  ( Ledamot )
Ingrid Engelbrekts  []  ( Sakkunnig )
Ingrid Grahn  []  ( Sakkunnig )
Jan Olofsson  []  ( Expert )
Kent Ivarsson  []  ( Sakkunnig )
Klara Grundberg  []  ( Bitr. sekreterare )
Kristina Lejdström  []  ( Sekreterare )
Lars Bryntesson  []  ( Sekreterare )
Malin Berggren  []  ( Ledamot )
Monika Olin Wikman  []  ( Huvudsekreterare )
Mostafa Kharraki  []  ( Ledamot )
Peter Örn  []  ( Ledamot )
Rafael Bermejo  []  ( Ledamot )
Raymond Svensson  []  ( Sakkunnig )
Roland Svensson  []  ( Ledamot )
Sebastian Giwa  []  ( Ledamot )
Sören Andersson  []  ( Ledamot )
Tina Sköld Engdahl  []  ( Sakkunnig )
Tore Andersson  []  ( Ledamot )
Ulla Loord-Gynne  []  ( Sakkunnig )
Ulrica Messing  []  ( Ordförande )
Ylva Thörn  []  ( Ledamot )
K. G. Hammar  []  ( Ledamot )
Elisabet Mattsson  []  ( Ledamot )
Agnetha Mbuyamba  []  ( Ledamot )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Nationalkommittén för förberedelser och genomförande av den sjunde europeiska konferensen om social ekonomi (Ku 1999:07)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-05-20
Direktiv för utredningen, se protokoll vid regeringssammanträde 1999-05-20 nr. 1.
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ulrica Messing, statsråd, fr.o.m. 1999-05-20
Vice ordförande : Gun-Britt Mårtensson, ordförande, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Sören Andersson, vice verkst. direktör, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Tore Andersson, verkst. direktör, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Anita Axelsson, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-03-18
Ledamot : Malin Berggren, ordförande, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-03-18
Ledamot : Rafael Bermejo, verkst. direktör, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Alec Carlberg, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Bo Dockered, lantbrukare, fr.o.m. 2000-07-20 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Eva Fernvall, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Sebastian Giwa, fr.o.m. 2001-03-19
Ledamot : Bengt Göransson, f.d. statsråd, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : K Hammar, G ärkebiskop, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Börje Hörnlund, landshövding, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2000-07-19
Ledamot : Hans Jonsson, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2000-05-21
Ledamot : Mostafa Kharraki, ordförande, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Agneta Mbuyamba, fr.o.m. 2001-03-19
Ledamot : Elisabeth Mattsson, bitr. Europachef, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Inger Schörling, EU-parlamentariker, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Roland Svensson, direktör, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Görel Thurdin, ordförande, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Ylva Thörn, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Caroline Trapp, vice ordförande, fr.o.m. 2000-05-22 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Bengt Westerberg, f.d. socialminister, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Ledamot : Peter Örn, generalsekreterare, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Sakkunnig : Ingrid Engelbrekts, fr.o.m. 2001-01-01
Sakkunniga : Ingrid Grahn, planeringssekreterare, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Sakkunnig : Kent Ivarsson, kansliråd, fr.o.m. 2000-01-26
Sakkunniga : Ulla Loord-Gynne, t.f. verkst. direktör, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Sakkunniga : Jan Olofsson, projektledare, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Sakkunniga : Tina Sköld Engdahl, kooperativ rådgivare, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2000-12-31
Sakkunniga : Raymond Svensson, projektledare, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Sakkunniga : Erling Zetterman, projektledare, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2001-08-01
Expert : Jan Olosson, fr.o.m. 2001-02-01 t.o.m. 2001-06-30
Huvudsekreterare : Monika Olin Wikman, fr.o.m. 2001-01-15 t.o.m. 2001-09-30
Sekreterare : Lars Bryntesson, departementsråd, fr.o.m. 2000-11-08
Sekreterare : Göran Dahlstrand, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1999-10-01
Sekreterare : Ingela Håkansson, departementssekreterarae, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2000-11-07
Sekreterare : Kristina Lejdström, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-09-30
Bitr. sekreterare : Klara Grundberg, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2001-09-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman