Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (N 1998:06) om de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen under nästa programperiod – former för att ta fram och organisera program

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (N 1998:06) om de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen under nästa programperiod – former för att ta fram och organisera program [ Avslutad 1999 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 3 st. ♀ 1 ♂ 2 ) :

Anders Svärd  []  ( Särskild utredare )
Martin Engman  []  ( Sekreterare )
Tina Johansson  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (N 1998:06) om de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen under nästa programperiod - former för att ta fram och organisera program
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-09-17
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:85.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:24 EG:s strukturstöd - Ny organisation för de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Svärd, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 1999-03-02
Sekreterare : Martin Engman, jur.kand., fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 1999-02-28
Bitr. sekreterare : Tina Johansson, fil.mag., fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 1999-03-02

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman