Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om överförande av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar (Ku 1998:06)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om överförande av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar (Ku 1998:06) [ Avslutad 1999 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 4 st. ♀ 1 ♂ 3 ) :

Leif Gidlöf  []  ( Särskild utredare )
Marianne Eliason  []  ( Expert )
Björn Lindquist  []  ( Expert )
Lars Lindholm  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om överförande av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar (Ku 1998:06)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-11-26
Direktiv för utredningen, se. dir. 1998:102.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
1999-02-15 Delrapport 1. Nytt huvudmannaskap för svenskt visarkiv. Resursöverföring avseende 1999 m.m.
1999-02-16 Förslag till ändring av instruktionen (1993:654) för språk- och folkminnesinstitutet
1999-03-31 Rapport om Nytt huvudmannaskap för svenskt visarkiv, Statens musiksamlingar - resurser år 2000 forskning, instruktion m.m.
1999-05-19 Delrapport 3 avseende överförandet av svenskt visarkiv till Statens musiksamlingar - utvecklingsmöjligheter, samarbetet på folkminnesområdet, inrangeringsavtal m.m.
Medverkande :
Särskild utredare : Leif Gidlöf, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 1999-05-31
Expert : Marianne Eliason, regeringsråd, fr.o.m. 1998-11-26 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Björn Lindquist, direktör, fr.o.m. 1998-11-26 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Lars Lindholm, förhandlingssekreterare, fr.o.m. 1998-11-26 t.o.m. 1999-06-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman