Hem: Teman: Offentliga utredningar:

1998 års Pliktutredning (Fö 1998:01)

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

1998 års Pliktutredning (Fö 1998:01) [ Avslutad 2000 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1997:106

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:21 Totalförsvarsplikt för det nya försvaret [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 32 st. ♀ 6 ♂ 26 ) :

Ulf Lönnqvist  []  ( Ordförande )
Nicklas Attefjord  []  ( Ledamot )
Jan Jennehag  []  ( Ledamot )
Henrik Landerholm  []  ( Ledamot )
Else-Marie Lindgren  []  ( Ledamot )
Gudrun Norberg  []  ( Ledamot )
Annika Nordgren  []  ( Ledamot )
Runar Patriksson  []  ( Ledamot )
Sven-Olof Petersson  []  ( Ledamot )
Christer Skoog  []  ( Ledamot )
Anders Svärd  []  ( Ledamot )
Oswald Söderqvist  []  ( Ledamot )
Karin Wegestål  []  ( Ledamot )
Lars Ångström  []  ( Ledamot )
Jan Bergman  []  ( Expert )
Lars Bergström  []  ( Expert )
Paul Degerlund  []  ( Expert )
Ulla Ekvall  []  ( Expert )
Christer Franzén  []  ( Expert )
Johan Friberg  []  ( Expert )
Maria Hedegård  []  ( Expert )
Rolf Holmquist  []  ( Expert )
Kjell Larsson  []  ( Expert )
Stefan Olsson  []  ( Sekreterare )
Owe Ringdahl  []  ( Expert )
Tobias Steen  []  ( Expert )
Tony Stigsson  []  ( Expert )
Hans Wehlin  []  ( Expert )
Evert Zetterberg  []  ( Expert )
Sven Rune Frid  []  ( Sekreterare )
Mats Lindemalm  []  ( Sekreterare )
Lars-Åke Ström  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

1998 års Pliktutredning (Fö 1998:01)


Beteckning : Fö 1998:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2001-02-27
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-09-25
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:106, 1998:49 och 1999:85.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Lönnqvist, Ulf, fr.o.m. 1998-01-13
Ledamot : Attefjord, Nicklas, fr.o.m. 2000-01-27
Ledamot : Jennehag, Jan, fr.o.m. 1998-01-13 t.o.m. 1999-02-04
Ledamot : Landerholm, Henrik, fr.o.m. 1998-01-13
Ledamot : Lindgren, Else-Marie, fr.o.m. 1998-01-13
Ledamot : Norberg, Gudrun, fr.o.m. 1998-01-13 t.o.m. 1999-09-19
Ledamot : Nordgren, Annika, fr.o.m. 1998-01-13 t.o.m. 1999-02-08
Ledamot : Patriksson, Runar, fr.o.m. 1999-09-20
Ledamot : Petersson, Sven-Olof, fr.o.m. 1998-01-13 t.o.m. 1998-10-20
Ledamot : Skoog, Christer, fr.o.m. 1998-01-13
Ledamot : Svärd, Anders, fr.o.m. 1998-10-21
Ledamot : Söderqvist, Oswald, fr.o.m. 1999-02-05
Ledamot : Wegestål, Karin, fr.o.m. 1998-01-13
Ledamot : Ångström, Lars, fr.o.m. 1999-02-09 t.o.m. 2000-01-26
Expert : Bergman, Jan, fr.o.m. 1998-05-06 t.o.m. 1998-08-23
Expert : Bergström, Lars, fr.o.m. 1998-08-24 t.o.m. 1999-08-31
Expert : Degerlund, Paul, fr.o.m. 1998-03-17 t.o.m. 1998-08-23
Expert : Ekvall, Ulla, fr.o.m. 1998-03-17
Expert : Franzén, Christer, fr.o.m. 1998-03-17
Expert : Friberg, Johan, fr.o.m. 1999-02-17 t.o.m. 1999-06-02
Expert : Hedegård, Maria, fr.o.m. 1998-08-24
Expert : Holmqvist, Rolf, fr.o.m. 1998-03-20
Expert : Larsson, Kjell, fr.o.m. 1998-03-17
Expert : Olsson, Stefan, fr.o.m. 1999-02-01
Expert : Ringdahl, Owe, fr.o.m. 1999-06-03
Expert : Steen, Tobias, fr.o.m. 1998-05-06
Expert : Stigsson, Tony, fr.o.m. 1999-09-01
Expert : Wehlin, Hans, fr.o.m. 1998-03-17
Expert : Zetterberg, Evert, fr.o.m. 1998-03-17
Sekreterare : Frid, Sven-Rune, fr.o.m. 1998-03-17
Sekreterare : Lindemalm, Mats, fr.o.m. 1998-04-07
Sekreterare : Olsson, Stefan, fr.o.m. 1998-03-03 t.o.m. 1999-01-31
Sekreterare : Ström, Lars-Åke, fr.o.m. 1999-03-15

Rapporter

SOU 2000:21Totalförsvarsplikten

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman