Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (UD 1997:01) om civilpoliser i internationell verksamhet

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (UD 1997:01) om civilpoliser i internationell verksamhet [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1996:122 Civilpoliser i internationell verksamhet

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:104 Polis i fredens tjänst [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 7 ♂ 11 ) :

Elisabet Borsiin  []  ( Sakkunnig )
Staffan Carlsson  []  ( Sakkunnig )
Nils Daag  []  ( Sakkunnig )
Malin Kärre  []  ( Sakkunnig )
Helena Lindberg  []  ( Sakkunnig )
Johan Molander  []  ( Sakkunnig )
Johanna Brismar  []  ( Expert )
Margareta Eliasson  []  ( Expert )
Henrik Hammargren  []  ( Expert )
Mikael Jorsback  []  ( Expert )
Cecilia Ruthström-Ruin  []  ( Expert )
Lars Schmidt  []  ( Expert )
Nils Ivar Tetting  []  ( Expert )
Herman af Trolle  []  ( Expert )
Tomas Zander  []  ( Expert )
Sune Lindh  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (UD 1997:01) om civilpoliser i internationell verksamhet


Beteckning : UD 1997:01
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:122.
Lokal :
0

Sammansättning


Billinger, Nils Gunnar, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Borsiin, Elisabet, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Carlsson, Staffan, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Daag, Nils, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Kärre, Malin, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Lindberg, Helena, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Molander, Johan, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Brismar, Johanna, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Eliasson, Margareta, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Hammargren, Henrik, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Jorsback, Mikael, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Ruthström-Ruin, Cecilia, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Schmidt, Lars, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Tetting, Nils Ivar, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : af, Herman, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Zander, Tomas, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Sekreterare : Lindh, Sune, fr.o.m. 1997-01-17 t.o.m. 1997-08-15
Pååg, Margareta, fr.o.m. 1997-03-24 t.o.m. 1997-07-18

Rapporter

SOU 1997:104Polis i fredens tjänst
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman