Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (UD 1997:01) om civilpoliser i internationell verksamhet

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (UD 1997:01) om civilpoliser i internationell verksamhet [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 7 ♂ 11 ) :

Elisabet Borsiin  []  ( Sakkunnig )
Staffan Carlsson  []  ( Sakkunnig )
Nils Daag  []  ( Sakkunnig )
Malin Kärre  []  ( Sakkunnig )
Helena Lindberg  []  ( Sakkunnig )
Johan Molander  []  ( Sakkunnig )
Johanna Brismar  []  ( Expert )
Margareta Eliasson  []  ( Expert )
Henrik Hammargren  []  ( Expert )
Mikael Jorsback  []  ( Expert )
Cecilia Ruthström-Ruin  []  ( Expert )
Lars Schmidt  []  ( Expert )
Nils Ivar Tetting  []  ( Expert )
Tomas Zander  []  ( Expert )
Sune Lindh  []  ( Sekreterare )
Herman af Trolle  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (UD 1997:01) om civilpoliser i internationell verksamhet
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:122.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:104 Polis i fredens tjänst Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Nils Gunnar Billinger, f.d. statssekreterare, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Elisabet Borsiin, departementsråd, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Staffan Carlsson, departementsråd, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Nils Daag, departementsråd, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Malin Kärre, departementsråd, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Helena Lindberg, kansliråd, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Johan Molander, departementsråd, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Johanna Brismar, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Margareta Eliasson, handläggare, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Henrik Hammargren, handläggare, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Mikael Jorsback, polisintendent, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Cecilia Ruthström-Ruin, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Lars Schmidt, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Nils Ivar Tetting, personalchef, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Herman af, departementsråd, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Tomas Zander, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Sekreterare : Sune Lindh, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-01-17 t.o.m. 1997-08-15
Margareta Pååg, fr.o.m. 1997-03-24 t.o.m. 1997-07-18

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman