Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om boendebegreppet i de särskilda boendeformerna för äldre samt avgifterna för sådant boende och deras effekter (S 1997:18)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om boendebegreppet i de särskilda boendeformerna för äldre samt avgifterna för sådant boende och deras effekter (S 1997:18) [ Avslutad 1999 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 5 ♂ 6 ) :

Mariann Ytterberg  []  ( Särskild utredare )
Gert Alaby  []  ( Sakkunnig )
Kenneth Ennefors  []  ( Sakkunnig )
Bernt Hedin  []  ( Sakkunnig )
Ulla Höjgård  []  ( Sakkunnig )
Lars Lööw  []  ( Sakkunnig )
Helene Rånlund  []  ( Sakkunnig )
Margareta Saul  []  ( Sakkunnig )
Ulf Winblad  []  ( Sakkunnig )
Eva Ahlholm  []  ( Sekreterare )
Sven-Erik Wånell  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om boendebegreppet i de särskildaboendeformerna för äldre samt avgifterna för sådant boende och deraseffekter (S 1997:18)


Beteckning : S 1997:18
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-07
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-10-02
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:111.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ytterberg, Mariann, fr.o.m. 1997-12-01
Sakkunnig : Alaby, Gert, fr.o.m. 1998-03-02
Sakkunnig : Ennefors, Kenneth, fr.o.m. 1998-03-02
Sakkunnig : Hedin, Bernt, fr.o.m. 1998-03-02
Sakkunnig : Höjgård, Ulla, fr.o.m. 1998-03-02
Sakkunnig : Lööw, Lars, fr.o.m. 1998-03-02
Sakkunnig : Rånlund, Helene, fr.o.m. 1998-03-02
Sakkunnig : Saul, Margareta, fr.o.m. 1998-03-02
Sakkunnig : Winblad, Ulf, fr.o.m. 1998-03-02
Sekreterare : Ahlholm, Eva, fr.o.m. 1999-01-11 t.o.m. 1999-03-19
Sekreterare : Wånell, Sven-Erik, fr.o.m. 1998-01-07 t.o.m. 1999-04-14

Rapporter

SOU 1999:33Bo Tryggt – Betala Rätt.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman